Stretnutia s autormi v LIC

Literárne informačné centrum pre vás pripravilo predvianočné stretnutia s autormi v novom prezentačnom priestore Knihy LIC na Nám. SNP 12.
Už budúci týždeň sa môžete stretnúť a besedovať s autormi o nových knihách:

 • pondelok 24. novembra o 17:00
  historik a vydavateľ Pavel DVOŘÁK predstaví najnovší zväzok edície Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov XIIb Slováci vo víre tridsiatych rokov
   
 • streda 26. novembra o 17:00
  Ľubomír FELDEK príde porozprávať o najpríťažlivejších témach z dejín slovenskej literatúry z Ťaháku z dejín slovenskej literatúry
   
 • štvrtok 27. novembra o 17:00
  historik Róbert LETZ predstaví najnovší zväzok edície Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov XIIb Slováci vo víre tridsiatych rokov
   
 • piatok 28. novembra o 17:00
  spisovateľ a kazateľ Daniel PASTIRČÁK porozpráva o posolstve sv. Konštantína v Proglase Slovo pred slovom