Na augustovej prezentácii knihy Milan Rastislav Štefánik významný cestovateľ

a jeho nasledovníci jej zostavovateľ František Kele uviedol: „V knihe

som sa snažil priblížiť Milana R. Štefánika ako najväčšieho slovenského cestovateľa

prvej polovice 20. storočia. Osobnosť Milana R. Štefánika je väčšinou

mladým ľuďom predstavovaná málo príťažlivo. Očakávam, že kniha sa

môže stať akýmsi trójskym koňom do duše mladých ľudí. Keď príjmu

Štefánika ako zaujímavého znalca hôr a sveta, ľahšie ho príjmu aj ako diplomata

a politika. Mojou snahou je, aby kniha prebudila záujem mládeže

o Štefánika najmä cez jeho vedecké aktivity, pri plnení ktorých sa musel často

správať odvážne a dobrodružne. Aby Štefánik naplnil svoje vedecké, diplomatické

a politické ciele, musel byť aj horolezcom, aj letcom a nadovšetko

odvážnym cestovateľom. Mnohí Štefánika ako cestovateľa nevnímajú a ani

ho takto vnímať nechcú alebo nevedia, pretože nedokážu rozlišovať cestovateľa

od cestujúcich.“

V stredu 29. septembra František Kele okrem tejto knihy predstavil v bratislavskom

kníhkupectve Panta Rhei aj ďalšiu svoju tohtoročnú novinku

Čilské poludníky (Dali-BB 2010). Knihu na cestu k čitateľom posypal pieskom

z Atacamskej púšte autorov vnuk Michal Vasilko Kele.

Autor ponúka nielen svoje cestovateľské zážitky, zaujímavé a očarujúce

miesta tejto krajiny, ale aj málo známe fakty o významných osobnostiach,

ktoré pobudli v Čile. V minulom storočí bol medzi nimi aj náš významný

prozaik Martin Kukučín.

Na stretnutí sa debatovalo aj o knihe Moje dotyky s Everestom, ktorá vyšla

vlani v 2. vydaní, a najmä o cestovateľských zážitkoch a dobrodružstvách

autora vyše 30 knižných titulov.

-r-