Stretnutie s indickým vydavateľom

Vo štvrtok 8. júla 2004 sa v LIC uskutočnilo stretnutie viacerých slovenských spisovateľov s indickým vydavateľom Dr. Amritom Mehtom, ktorý chce jedno číslo svojho časopisu Saarsansaar (v hindčine), venovať súčasnej slovenskej literatúre.
           Stretnutie s A. Mehtom pripravila vedúca odd. zahraničných aktivít LIC Miroslava Vallová a pozvala naň autorov - prozaikov i básnikov, o tvorbu ktorých prejavil indickým vydavateľ záujem. Na stretnutie prišli prozaici P. Jaroš, E. Farkašová a M. Bátorová a básnici M. Richter a I. Hochel, texty ktorých chce P. Metha zaradiť do pripravovaného slovenského čísla svojho štvrťročníka. Dve poviedky P. Jaroša už tento indický vydavateľ publikoval v roku 1997 v čísle San arsan, ktoré bolo tiež venované slovenských autorom (popri P. Jarošovi v ňom vyšli aj poviedky G. Murína, J. Bodnárovej a iných).
           Na stretnutí sa prítomní autori dozvedeli, že Dr. Amrit Mehta je pôvodnou profesiou germanista a preložil z nemeckej literatúry, klasickej i súčasnej do hindčiny množstvo beletristických diel. Pred deviatimi rokmi sa rozhodol založiť časopis San arsan a sprístupňovať v ňom jednotlivé národné literatúry - a pokiaľ možno v prekladoch z ich jazykov, teda bez sprostredkujúceho anglického prekladu (ako je to doteraz v Indii bežné), pretože podľa jeho názoru najmä moderná literatúra si dokáže udržať "ducha" svojej pôvodiny len vtedy, keď sa prekladá priamo z originálneho jazyka, bez sprostredkujúceho anglického prekladu. Jeho záujem o slovenskú vzbudila bohemistka Dr. Sharada Yadav, ktorá študovala v Prahe a dobre pozná súčasné česku a slovenskú literatúru - a do spomenutého čísla San arsan aj preložila texty z slovenčiny. Rovnako chce pán Metha postupovať aj teraz a prekladať texty slovenských autorov z originálov.
           Popri prítomných autoroch prehavil Amrit Mehta záujem aj o tvorbu ďalších súčasných autorov - najmä prozaikov J. Johanidesa, D. Mitanu, P. Rankova, J. Puškáša, V. Šikulu či R. Slobodu, a privítal by aj texty ďalších súčasných autorov, najmä tie, ktoré vznikli v ostatných piatich rokoch.
           Stretnutie s Dr. Amritom Mehtom, na ktorom sa za LIC zúčastnil aj vedúci literárneho oddelenia A. Baláž a PhDr. Daniela Humajová z odd. zahraničných aktivít (ako pohotová tlmočníčka z nemčiny) bolo obojstranne obohacujúce a podnetne a jeho reálnym výsledkom bude možnosť predstaviť v Indii ďalších slovenských autorov. 

         

(bž)