Vydavateľstvo Post Scriptum pripravilo v stredu 4. mája v sále pod bratislavským saleziánskym kostolom na Miletičovej ul. stretnutie s básnikom Michalom Chudom pri príležitosti vydania jeho novej zbierky Som s tebou v slove. Zbierka je prierezom jeho tvorby od vydania poslednej knižne publikovanej zbierky (Jablko v dlani, 1998). Básne sú zaradené do štyroch cyklov podľa ich zamerania, nadväznosti na inšpiračné zdroje a básnikových postojov: Byť, zostať sám sebou, Stigmy času, Slovensko moje a Pod krížom stojím. Kniha je ilustrovaná reprodukciami reliéfov akad. soch. Antona Gábrika z Brány sv. Cyrila a Metoda biskupského paláca na Nitrianskom hrade. Doslov napísal Peter Liba.