Stretnutie s Pavlom Rankovom a Rasťom Piškom

6. augusta 2019 sa v priestoroch bratislavskej Mestskej knižnice uskutočnila verejná diskusia s autormi Pavlom Rankovom a Rasťom Piškom, ktorí predstavili svoje najnovšie diela Legenda o jazyku a Mohyla Veľkého brata. Akciu finančne podporil Fond na podporu umenia.

Podujatie prebehlo formou voľnej diskusie, ktorú moderoval Dado Nagy. Obe diela spája motív legendy a manipulácie dejinami. Autori hovorili predovšetkým o inšpirácii, ktorá ich viedla k napísaniu spomínaných románov.

Rankovov román Legenda o jazyku nachádza inšpiráciu v legende o Svätom Nepomukovi a odohráva sa v období normalizácie v Prahe. Dado Nagy poznamenal, že román dobre opisuje dobu z pohľadu historických reálií a jazyka. Rankov vysvetlil, že pri písaní vychádzal čiastočne z vlastnej skúsenosti, ale dobový jazyk si už musel naštudovať, napríklad čítaním zápisníc zo schôdzí komunistickej strany.

Piškova Mohyla Veľkého brata je podľa slov autora satirický román o podvodníkoch zasadený do nedávnej minulosti, konkrétne do roku 2004. Kniha je inšpirovaná skutočnou udalosťou. Nagy vyhlásil, že v románe nie je jediná dobrá postava, na čo mu autor kontroval, že to ani nebol jeho zámer. Piško nechcel písať ďalší vážny historický román a rozhodol sa, že sa s históriou vtipne pohrá.

Na záver stretnutia autori prečítali úryvky zo svojich diel.