Stretnutie slovenských a esperantských spisovateľov

(tlačová správa)

Na pôde Literárneho informačného centra (LIC) v Bratislave sa v stredu 16. júla stretla slovenská literatúra s esperantskou. Vyslancami slovenskej strany boli Ľubomír Feldek, Dana Podracká a riaditeľka LIC Miroslava Vallová. Esperantskú literatúru zastupovali básnici Jorge CAMACHO, Nicola RUGGIERO, prekladateľ Russ WILLIAMS a vydavateľ Stano MARČEK.

Obe literatúry, esperantská aj slovenská, sú malé, čo do počtu autorov aj čitateľov. Ani v jednej z nich sa autor písaním neuživí. Inak je na tom španielska literatúra s obrovským knižným trhom v Európe a latinskej Amerike. Tamojší vydavatelia dokážu knihy presadiť vlastnými silami doma aj za hranicami krajiny. Tieto skúsenosti nám priblížil Jorge Camacho zo Španielska.

Len málo prekladov diel slovenských autorov by našlo vydavateľa bez štátnej pomoci. S finančnou a organizačnou podporou LIC ich vyšlo už vyše 500. Ako uviedla Miroslava Vallová, kodifikovaná slovenčina je pomerne mladý jazyk a Slovensko je oveľa menšie ako Španielsko. Preto viac pociťujeme potrebu svoju literatúru podporovať a chrániť.

Na záver podujatia zazneli verše Nicolu Ruggiera v autorovom podaní. A hoci publikum zaujali, väčší aplaus zožala improvizovaným prekladom do slovenčiny tlmočníčka Paulína Kožuchová.

Ľubomír Feldek, Dana Podracká, Miroslava Vallová     Ľubomír Feldek načúva      v strede Nicola Ruggiero
         
  Účastníci stretnutia   Rozhovor pre TA3