Strieborná plaketa pre Asena Milčeva

Pri príležitosti životného jubilea – 70 rokov– bol bulharský spisovateľ a prekladateľ Asen Milčev ocenený Striebornou plaketou Ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky za osobný prínos v oblasti propagácie a šírenia slovenskej literatúry v Bulharskej republike. Plaketu mu slávnostne odovzdal veľvyslanec Marián Jakubócy 31. mája, v rámci tematického kultúrno-spoločenského večera organizovaného Veľvyslanectvom Slovenskej republiky v Sofii, kde sa prezentoval preklad románu Moniky Kompaníkovej „Piata loď“ do bulharského jazyka v preklade Asena Milčeva.

Asen Milčev patrí k hlavným bulharským prekladateľom súčasnej slovenskej prózy a približuje tak bulharskému čitateľovi našu súčasnú literatúru. Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Sofii v spolupráci s Asenom Milčevom každoročne pripravuje prezentácie jeho prekladov, ktoré sa stretávajú s veľkým záujmom odbornej literárnej scény, aj laickej verejnosti, vrátane krajanskej komunity a študentov. Asen Milčev je autorom ôsmich kníh (knihy pre deti a mládež, sci-fi román, autorské encyklopédie), pôsobil ako redaktor a riaditeľ vo viacerých vydavateľstvách (Otečestvo, Kosmos, Besmertny mysli, Technika).

Od roku 2005 preložil do bulharského jazyka 7 diel súčasných slovenských autorov:

- Albert Marenčin, výber básní (2005)

- Michal Hvorecký, Eskorta (2012)

- Michal Hvorecký, Dunaj v Amerike (2013)

- Pavol Rankov, Matky (2014)

- Jana Beňová, Café Hyena (2015)

- Monika Kompaníková, Piata loď (2016)

- Peter Krištúfek, Dom hluchého (2017)

Autorsky pripravil špecializované vydanie antológie „Súčasná slovenská próza“, v ktorej predstavil diela vyše 20 súčasných slovenských autorov. Asen Milčev úzko spolupracuje s Literárnym informačných centrom, ktoré väčšinu vydaní jeho prekladov slovenských autorov podporilo poskytnutím dotácie zo strany KOMISIE SLOLIA.