Prezentácia samostatného knižného debutu Mirky ÁBELOVEJ Striptíz (prvé básne publikovala v antológii Sólo pre 9 hlasov) bola taká, aká je aj poetka. Temperamentná, provokačná, vážna aj veselá. Hneď v úvode sa autorka vyznala, že „nie je nič lepšie, ako sa prvý raz vyspať s vlastnou knihou“, a porozprávala o svojom nápade vydať svoju zbierku v Braillovom písme. Riaditeľka Ikaru povedala, že po počiatočnom váhaní ideu prijali, pretože „jednoduché veci môže robiť hocikto, zložité len Ikar“. Ústretovosť a profesionalitu vydavateľstva Mirka ocenila udelením medailí za statočnosť všetkým, čo sa o vznik knihy pričinili. Zavesila im na krk hrnčeky, keďže sebakriticky priznala, že im zrejme dosť pila krv. Medzi čitateľov Striptíz vyprevadili 23. júna herečka Kristína Farkašová a básnici Andrijan Turan s Kamilom Petera jom antidepresívami. Peteraj vyjadril nádej, že ich nebudú potrebovať čitatelia po prečítaní básní. Vy danie v Braillovom písme pokrstila riaditeľka Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska Ivana Po toč ňáková spolu s nevidiacou Timeou Hókovou. Únii Ikar venoval 100 výtlačkov.