Strmeňove Návštevy

V pondelok 9. júna sa v Univerzitnej knižnici v Bratislave uskutočnila prezentácia druhého vydania zbierky prekladov exilového básnika a prekladateľa Karola Strmeňa Návštevy. Stretnutie otvoril riaditeľ Literárneho ústavu Matice slovenskej Miroslav Bielik. Riaditeľ Vydavateľstva Matice slovenskej Stanislav Muntág uviedol dielo do kontextu trvalej vydavateľskej snahy sprístupniť na Slovensku málo známe texty exilovej tvorby v edícii Slovenský svet. Editor knižky, literárny historik Jozef Rydlo podrobnejšie publikáciu predstavil a spresnil okolnosti jej vzniku. Návštevy obsahujú 226 básnických prekladov z čínskej, indickej, japonskej a väčšiny európskych literatúr v historickom priereze. Strmeň v nich ukázal bohatstvo slovenčiny a schopnosť zvládnuť rozmanité veršové útvary i systémy – od japonského haiku po Danteho.

 Preklady prvýkrát vyšli roku 1972 v Slovenskom ústave sv. Cyrila a Metoda v Ríme. Druhé vydanie prihliada na viaceré poznámky a opravy Karola Strmeňa k prvému dvojzväzkovému vydaniu.

 Po vystúpení predsedu Matice slovenskej Jozefa Markuša, ktorý Návštevy uviedol do historického kontextu, knižku slovami k čitateľovi vyprevadili predstavitelia talianskeho, nemeckého a španielskeho veľvyslanectva.

-mf-