Strom v Piešťanoch a Banke

Mestská knižnica mesta Piešťany v pondelok 14. 6. 2021 pripravila pre deti dve prezentácie knihy Alexandry Salmely Strom, ktorá s ilustráciami Martiny Matlovičovej vyšla v Literárnom informačnom centre.

Prvé stretnutie so spisovateľkou Alexandrou Salmelou sa odohralo v záhrade Cirkevnej spojenej školy Márie Goretti v Piešťanoch so žiakmi druhých ročníkov. Ukážka divadelnej adaptácie knihy Strom v podaní Lukáša TandaruMariany Bódyovej z dielne n. o. Osmijanko otvorila kolotoč otázok o knihe, do ktorej autorka vložila posolstvo o prírode, ktorá je naším domovom o ktorý treba bojovať. Deti mali veľa zaujímavých nápadov. Prezradili, že ich školská záhrada je ich malou planétou, o ktorú sa starajú a pravidelne v nej zbierajú odpadky. Záverom podujatia bola autogramiáda.

Druhé podujatie čakalo autorku aj hercov v ZŠ s MŠ v Banke, kde ukážka divadelného predstavenia otvorila priestor pre živú diskusiu detí so spisovateľkou o jej najnovšej knižke pre deti. Okrem iného dostala za úlohu porozprávať deťom voľačo vo fínštine. Diskusia sa dostala až k téme polárnych dní a nocí, k potrebe čistého vzduchu, zdravej prírody a vzájomného porozumenia medzi ľuďmi. A čo je najpodstatnejšie – či naozaj k šťastnému životu potrebujeme VŠETKO.

Za obidve krásne podujatia organizátorovi srdečne ďakujeme .

  • Strom v Piešťanoch a Banke - 0
  • Strom v Piešťanoch a Banke - 1
  • Strom v Piešťanoch a Banke - 2
  • Strom v Piešťanoch a Banke - 3
  • Strom v Piešťanoch a Banke - 4
  • Strom v Piešťanoch a Banke - 5
  • Strom v Piešťanoch a Banke - 6
  • Strom v Piešťanoch a Banke - 7
  • Strom v Piešťanoch a Banke - 8