Stručný etymologický slovník slovenčiny u nás dosiaľ chýbal

Etymologický slovník slovenčiny dosiaľ u nás chýbal. K dispozícii sme mali iba Etymologický slovník jazyka českého a slovenského od Václava Macheka z roku 1957. Vyšiel ešte v rokoch 1971 a 2010, ale už ako Etymologický slovník jazyka českého, lebo sa predpokladalo, že Slováci budú pracovať na vlastnom slovníku. Stalo sa tak až teraz. Stručný etymologický slovník slovenčiny spracoval Ľubor Králik ako jediný špecialista-samouk v tomto jazykovom odbore na Slovensku a predstavil ho na tlačovej konferencii 6. apríla v Malom kongresovom centre Vedy v Bratislave. Poznamenal, že jazyk bez takéhoto typu slovníka je ako jazyk bez histórie a práve jeho vydanie naštartuje skutočný etymologický výskum. Editorka Alexandra Jarošová predstavila Slovník súčasného slovenského jazyka (M – N) (oba Veda). Tretí zväzok vychádza po štyroch rokoch a je to prvý slovník, ktorý vznikol výlučne s pomocou počítačovej technológie, teda neexistovala jeho papierová (kartotéková) podoba. Vďaka nej sa zmenila a uľahčila metóda práce jazykovedcov. Slovenský národný korpus obsahuje už viac ako tri miliardy hesiel a môžeme sa tak porovnávať s inými korpusmi v medzinárodnom meradle.