Studne mútne II.

V prvej časti seriálu LIC_oral history s Petrom Gettingom sme si vypočuli rozprávanie autora o projekte Studne mútne, v ktorom autor spracoval tému kolaborácie slovenských umelcov s predstaviteľmi totalitnej moci počas druhej svetovej vojny. Dnes si vypočujeme spisovateľovo svedectvo o tvorcoch, ktorí, naopak, zoči-voči totalitnej hrozbe obstáli.

LIC_Oral history je kolekcia rozhovorov s viac ako tridsiatimi slovenskými autormi. Poskytuje historické, literárne a osobné informácie, podávané ústne jednotlivcami ako subjektmi i objektmi kultúrnych dejín. Kumuluje tak generačnú aj medzigeneračnú skúsenosť ako ustavičnú cirkuláciu zážitkov, nálad, procesov tvorby a jej reflexie. Jedinečné postoje sú prezentované osobitým jazykom a vnútornými svetmi, ktoré sa v ňom zrkadlia.

Sprievodné slovo číta Tereza Siman.

© Literárne informačné centrum, Daviel Hevier, Daniel Hevier ml.

© Foto: Juraj Roščák