Štúrovo pero 2004

Slovenský syndikát novinárov - Televízia Markíza - Matica slovenská - Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene

a spoluorganizátori

Literárny fond, Ministerstvo školstva SR, Mesto Zvolen, Katedra žurnalistiky FiF UK Bratislava, Podpolianske osvetové stredisko vo Zvolene a Miestny odbor Matice slovenskej vo Zvolene

vyhlasujú

X. ročník
celoslovenskej novinárskej súťaže stredoškolákov a vysokoškolákov Štúrovo pero 2004

Súťaží sa v štyroch kategóriách:

1. Stredoškolské časopisy a časopisy 8-ročných gymnázií
2. Vysokoškolské časopisy
3. Novinárske príspevky stredoškolákov
4. Novinárske príspevky vysokoškolákov

Uzávierka súťaže: 31. 1. 2005

Súťažné práce zasielať na adresu:

Krajská knižnica Ľ. Štúra, Štúrova ul. č. 5, 960 82 Zvolen

Viac informácii a podmienky súťaže na www.kskls.sk.