Štvrté nominácie KHP 2019

V rámci štvrtých nominácií Knihy Horného Považia boli za rok 2019 nominované nasledovné tituly.

 

V kategórii beletria:

Anton Lauček: Iba tak o univerzite

Kniha prináša stručné mikropoviedky, glosy a zážitky z  pedagogického pôsobenia učiteľov univerzity ale aj postrehy týkajúce sa začiatkov školy, poodhalí nám aj život študentov a vážne, vymyslene i reálne, čím Žilinská univerzita žije v súčasnosti.

Mariana Čengel Solčanská: Jánošík

Príbeh Juraja Jánošíka odohrávajúci sa v posledných desaťročiach stavovských povstaní na území Uhorska ukazuje jeho osobnú tragédiu na pozadí krvavých udalostí konca 17. a začiatku 18. storočia.

Dada S. Brezovská: Rozlúčka s (ne)slobodou

Tridsaťšesťročná Eva má niekoľko týždňov pred svadbou. Rozhodne sa zorganizovať rozlúčku so slobodou a pozve na ňu tri kamarátky z gymnázia, ktoré už celé roky nevidela. Stretnutie s priateľkami ju privedie k hĺbkovej inventúre svojho života, po ktorej nezostane kameň na kameni... 

Rozmotaj si jazýček: Interaktívna hovoriaca knižka

Logopedická kniha zábavným spôsobom rozvíja vyjadrovacie schopnosti detí a správnu výslovnosť hlások. Kniha je bohato ilustrovaná, nechýbajú básničkychytľavé pesničky, zaujímavé úlohy a komiksy. Autorkou textu je žilinská spisovateľka a pedagogička Janka Necpalová.

 

V kategórii obdorná literatúra:

Ladislav Szojka: Dejiny železničnej siete na Slovensku

Kniha popisuje dejiny železničných tratí ku ktorým patrí aj výstavba Košicko-bohumínskej železnice. Trate budovalo desať významných súkromných spoločností a samozrejme aj tri štáty. Dielo začína najstaršími traťami, budovanými od tridsiatych rokov 19. storočia a končí traťami, ktoré budovali Československé štátne dráhy a Slovenské železnice. Popisuje ich výstavbu a čiastočne aj prevádzku.

Juraj Málik:Ťahák na úspech nájdeš vo svojej ruke

Najnovšia motivačná kniha Ťahák na úspech je treťou z cyklu motivačných kníh Juraja Málika. Dozviete sa, že ruka môže byť ťahákom na osobný rast, šťastie a úspech.

Mária Feješová: Dejiny farnosti Veľké Rovné

Autorka je rodáčka z obce Veľké Rovné a ponúka informácie o dejinách farnosti od stredoveku cez obdobie od založenie jej kňazov a administrátorov vo farnosti až po súčasnosť. Publikácia vyšla k 245. výročiu vzniku farnosti Veľké Rovné.

Martin Turóci, Štefan Osika: Slovenské národné povstanie a odboj v Kunerade a Rajeckej doline

V roku 2019 sme si pripomenuli 75 rokov od vypuknutia Slovenského národného povstania, ktoré patrí medzi najvýznamnejšie udalosti našej histórie. Kniha v 4 kapitolách mapuje udalosti odohrávajúce sa počas povstania v Rajeckej doline a v obci Kunerad.