Súčasná slovenská literatúra v Rakúsku

Pod názvom Literatúra spája sa v Rakúsku v dňoch 11. a 12. decembra uskutočnia v Klagenfurte a vo Viedni zaujímavé literárne podujatia venované súčasnej slovenskej literatúre.
           Literárne podujatia organizuje Literárne informačné centrum v spolupráci s vydavateľstvom Wieser Verlag a so Slovenským inštitútom vo Viedni. Na týchto podujatiach sa zúčastnia súčasní slovenskí spisovatelia D. Dušek, A. Hykisch, L. Šimon, M. Richter a M. Hatala. Na programe stretnutia s rakúskym literárnym publikom v Klagenfurte 11. 12. bude autorské čítanie v Cafe Künstlerhaus. Podujatie začne o 17. 30 hod. a moderujú ho prekladateľka do nemčiny Daniela Humajová a majiteľ vydavateľstva Wieser Verlag pán Lojze Wieser, ktorý zároveň predstaví nemecký preklad knihy Dušana Dušeka Pešo do neba, ktoré práve vychádza v jeho vydavateľstve.
           Vo Viedni sa 12. decembra v priestoroch Slovenského inštitútu uskutoční o 17.30 hod. seminár o prekladoch diel zo slovenskej literatúry do nemčiny za účasti významných rakúskych prekladateľov. Večer o 19.00 hod. sa naši autori "zopakujú"autorské čítanie, ale teraz už spolu s rakúskymi kolegami, zástupcovia spisovateľských organizácii Grazer Autorenversammlung a IG Autoren G. Koflerom, M. Chobotom a G. Ruisom. Podujatie moderuje D. Humajová a rakúskych autorov predstaví básnik a prekladateľ Milan Richter.

 

(ab)