Súčasná srbská dráma

 

V piatok 20. februára sa v priestoroch Štúdia 12 konalo podujatie o súčasnej srbskej dráme. Organizovali ho Divadelný ústav a Veľvyslanectvo Srbska a Čiernej hory v rámci cyklu Nová dráma. V projekte sa už predstavila španielska, maďarská a poľská dráma, v marci sa bude hovoriť o súčasnej škótskej dráme. Organizátori podujatia predstavili divákom diela štyroch súčasných srbských dramatikov: Biljany Srbljanović, Mileny Marković, ich učiteľa Nebojša Romčevića a Vojislava Savića. V súčasnosti je pritom v Srbsku asi 100 autorov píšucich drámu. Od Biljany Srbljanović sa čítali úryvky z hier Amerika a Supermarket. Táto autorka sa najčastejšie venuje téme politickej emigrácie a jej najnovšia hra – Amerika je tematicky spojená s teroristickými útokmi v roku 2001. V sobotu 21. februára uviedlo Štúdio 12 aj mimoriadnu reprízu jej inscenácie Rodinné príbehy. Podobne aj Milena Marković sa vo svojej tvorbe venuje dopadu politickej situácie na ľudí. Jej diela boli už preložené do poľštiny a nemčiny. Na diskusii sa zúčastnil aj prekladateľ Ján Jankovič, ktorý hovoril o situácii a problémoch srbského divadla.

Peter Kosmály