Susedské dialógy

 

   Na sklonku minulého roka v rakúskom meste Eisenstadt vyšla pozoruhodná antológia Seid ein Gespräch – wir sind (Odvtedy, čo sme - rozhovorom) poézie a prózy s reprodukciami výtvarných či fotografických diel od autoriek a autorov z Rakúska, Slovenska, Maďarska, Slovinska a Chorvátska. Práve touto takmer 200-stranovou publikáciou, ktorá má v názve verš Friedricha Hölderlina, vyvrcholil projekt Dialog für Burgenland. Jeho súčasťou bolo viacero medzinárodných stretnutí, dialógov cez hranice a naprieč umeleckými žánrami. Ich aktérmi sa stali predovšetkým hudobníci, literáti, výtvarníci a architekti. Projekt inicioval roku 1999 tamojší diecézny biskup Dr. Paul IBY. V úvode k antológii píše, že aj pre cirkev je bezpodmienečne nutné zaoberať sa súčasným umením, pretože umenie ponúka orientáciu, sprostredkúva obrazy, ktoré sú záznamom podstatných pohybov v spoločnosti.   Graficky bohatú a nanajvýš profesionálne koncipovanú knihu (ku ktorej je priložené CD so sakrálnou hudbou) zdobí množstvo inšpirujúcich reprodukcií výtvarných diel, počnúc obálkou (tvorí ju Posolstvo Vilmosa CZÉTÉNYIHO) až po poslednú stranu. Spomeňme aspoň Stoličku filozofa od Wolfganga HORWATHA, či Tých, čo nemajú tvár od Hansa WETZELSDORFERA. Slovenské výtvarné umenie sa predstavuje ukážkami z tvorby Jaroslavy FABRICI-ŠICKOVEJ, Jána ŠICKA a Ladislava MAREŠA.

Nemenej bohatá a rôznorodá je literárna časť. Nájdeme v nej Heuréku - ďakovnú reč nositeľa Nobelovej ceny za literatúru Imre KERTÉSZA, ale i básne Klary KÖTTNER-BENIGNI, dlhoročnej propagátorky slovensko-rakúskych kultúrnych vzťahov. Slovenskú literatúru zastupujú poéziou Mila HAUGOVÁ a Marián HATALA v prekladoch U. MACHTOVEJ, E. ANNUßOVEJ a R. KUNZEHO. Dopĺňa ich úvaha Etely FARKAŠOVEJ o živote, ktorý sa odohráva v rozhovore a ako rozhovor.

-wa-