Súťaž pre učiteľov

Spoločnosť Slovak Telekom, a. s., vyhlásila verejnú súťaž Cena Slovak Telekom pre pedagógov základných, stredných a špeciálnych škôl. Úlohou je písomne spracovať vlastné metodické skúsenosti z využívania informačných a komunikačných technológií vo vyučovaní. Súťaž o Cenu Slovak Telekom je vyhlásená v troch kategóriách - pre základné, stredné a špeciálne školy. Víťaz každej kategórie získa finančnú odmenu vo výške 30 000 Sk. Pedagóg, ktorého práca sa umiestni na druhom mieste získa finančný príspevok vo výške 20 000 Sk, na treťom mieste 10 000 Sk. Po skončení súťaže budú všetky práce sprístupnené na webovej stránke súťaže, a tak budú môcť poslúžiť širokej pedagogickej verejnosti. Svoju písomnú prácu v slovenskom jazyku treba prihlásiť do súťaže do 30. septembra 2006 prostredníctvom webovej stránky www.cenast.sk. Písomná práca by nemala presiahnuť rozsah 30 strán.