Pod gesciou Miestnej knižnice Petržalka sa začiatkom októbra uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov autorskej súťaže mladých začínajúcich autorov z celého Slovenska – Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2011. Tentoraz poslalo do súťaže 87 autorov 141 doposiaľ nepublikovaných prác. Hodnotila ich odborná porota: Zuzana Kuglerová – próza, Erik Ondrejička – poézia. Výsledky sú dostupné na www.kniznicapetrzalka.sk. Súťaž potvrdzuje, že napriek alarmujúcim prognózam nezáujmu mladých o čítanie a literatúru, stále sú aj takí, čo sa o čítanie i tvorbu zaujímajú. Podchytenie záujmu v tomto smere je naozaj záslužnou prácou Miestnej knižnice Petržalka. Podujatie takéhoto rozsahu by nemohla realizovať bez porozumenia a podpory MČ Bratislava – Petržalka a Kultúrnych zariadení Petržalky. Nový 23. ročník Petržalských súzvukov Ferka Urbánka 2012 vyhlásila na záver podujatia riaditeľka knižnice PhDr. Katarína Bergerová.