Sv. Juraj v Budapešti s ružou

Od 22. do 25. apríla sa v Kongresovom centre v Budapešti uskutočnil 11. ročník Medzinárodného knižného festivalu. Popri domácich autoroch a vydavateľstvách mali na ňom dominujúce postavenie zástupcovia nemeckej knižnej kultúry, keďže Nemecko bolo čestným hosťom festivalu. O budovaní súčasných produktívnych vzťahov medzi nemeckou a maďarskou literatúrou hovorili na tlačovej besede v predvečer slávnostného otvorenia festivalu jeho riaditeľ László Péter Zentai, riaditeľ Medzinárodného knižného veľtrhu vo Frankfurte Volker Neumann a jeho predchodca Peter Weidhaas. Úzka spolupráca medzi oboma knižnými veľtrhmi sa začala pred piatimi rokmi, keď bolo Maďarsko čestným hosťom Frankfurtského veľtrhu. Za toto obdobie vyšla v nemeckých vydavateľstvách stovka kníh maďarských autorov, z maďarčiny sa prekladá do nemčiny päťkrát viac kníh ako z ostatných postkomunistických krajín. K rovnocennému partnerskému vzťahu medzi týmito dvoma literatúrami iste prispieva aj to, že obe majú laureátov Nobelovej ceny – Imré Kertész (2002) a Günter Grass (2003). Nielen Imré Kertész, ale aj mnohí ďalší maďarskí autori sú častými hosťami nemeckých literárnych domov, rozhovory s nimi vysielajú rozhlas, televízia, publikujú časopisy. O tom, že maďarsko-nemecká literárna spolupráca nie je na okraji záujmu predstaviteľov oboch krajín svedčí aj to, že tohtoročný knižný festival v Budapešti otvárali prezidenti Maďarska a Nemecka a účasť domáceho ministra kultúry na ňom bola samozrejmá.

Prezentáciu 300 slovenských knižných titulov od 21 vydavateľstiev na knižnom festivale zabezpečilo Literárne informačné centrum, ktoré v spolupráci so Slovenským inštitútom v Budapešti pripravilo dve diskusné fóra o súčasnej slovenskej literatúre a slovensko-maďarských vzťahoch. Vystúpili na nich Alexander HALVONÍK, literárny kritik a riaditeľ Literárneho informačného centra, spisovateľ Peter MACSOVSZKY, prekladateľ Karol WLACHOVSKÝ, maďarskú stranu zastupovali László G. KOVÁCS, István VÖRÖS a Sándor MÉSZÁROS.

Keďže budapeštiansky knižný festival sa pravidelne koná na sv. Juraja, jeho organizátori prevzali katalánsku tradíciu knihu za ružu. V tento deň muž daruje žene ružu a očakáva, že žena ho obdarí knihou.

–báb–