Svět knihy 2005

Čestným hosťom tohtoročného medzinárodného knižného veľtrhu Svět knihy Praha 2005 (5. – 8. mája) bolo Slovinsko. V tesnej blízkosti jeho rozsiahlej knižnej expozície stál aj reprezentačný stánok Slovenskej republiky. V Prahe si však návštevníci Slovinsko so Slovenskom nemýlili.

Národnú expozíciu SR pripravilo Literárne informačné centrum a vystavilo 550 titulov vyše 40 slovenských vydavateľstiev. Svět knihy 2005 sa zmenil z tradičného knižného veľtrhu na literárny festival. V ponuke bolo takmer 300 sprievodných programov na výstavisku, výstavy, cyklus filmových projekcií slovinských hraných a dokumentárnych filmov a ďalšie literárne programy v pražských kultúrnych zariadeniach a umeleckých kaviarňach. Do sprievodných akcií prispelo aj LIC tromi samostatnými programami.

V deň otvorenia veľtrhu sa uskutočnila v spoločenských priestoroch Českého Červeného kríža na Thunovskej ulici v spolupráci so Slovensko-českým klubom v Prahe prezentácia zborníka k storočnici Ladislava Novomeského V tenkej koži básnika a Dejín slovenskej literatúry III, obidve publikácie vydalo LIC. Zborník V tenkej koži básnika uviedol podpredseda Slovensko-českého klubu Vladimír SKALSKÝ, o prístupe k dielu L. Novomeského a o jeho zložitých životných osudoch hovorili dvaja spoluautori zborníka PhDr. Martin KUČERA, CSc., a doc. PhDr. Mária BÁTOROVÁ, DrSc.

Cesty slovenskej literatúry druhou polovicou XX. storočia, ako znie podtitul Dejín slovenskej literatúry III, priblížil riaditeľ LIC Alexander HALVONÍK. Literárnohistorickú koncepciu týchto dejín predstavil ich hlavný tvorca, prof. PhDr. Viliam MARČOK, CSc. Na prezentácii sa zúčastnili zástupcovia českých literárnych inštitúcií, predstaviteľ MK ČR, literárni vedci a prekladatelia zaoberajúci sa česko-slovenskými literárnymi vzťahmi.

Vo veľkej sále Priemyselného paláca (v piatok 6. mája) uviedlo LIC  program Víno a sex po slovensky. Návštevníkom na ňom predstavili knižky o víne od známeho slovenského enológa prof. Fedora Malíka z vydavateľstva PT Alberta Marenčina, antológiu poviedok Sex po slovensky z vydavateľstva Ikar, ktorá vyšla aj v českom preklade. Na prezentácii sa zúčastnil zostavovateľ antológie Dušan TARAGEL, autorky Vanda FERIANCOVÁ, Denisa FULMEKOVÁ, mužskú časť autorov spolu s Dušanom TARAGELOM zastupoval Peter ŠULEJ. Autori hovorili, ako prekonávali zábrany otvorene písať na tému, ktorá bola u nás donedávna takmer tabu, ako sa museli usilovať, aby neskĺzli do vulgarity či pornografie. Profesor Fedor MALÍK prezradil, že víno, ktoré má aj erotický náboj, sa volá Merlot – a priniesol z neho s vydavateľom Albertom MARENČINOM ml. aj na ochutnanie.

S novinkami z literárnej Bratislavy sa mohli návštevníci veľtrhu zoznámiť na komornejšie ladenej akcii v sobotu 7. mája. Hovorilo sa predovšetkým o výbere súčasnej slovenskej prózy – o Slovenskej čítanke 14 ostrých, ktorú zostavil Kornel FŐLDVÁRI a v češtine v sérii tzv. Gutenbergových čítaniek vydal Joachim Dvořák vo vydavateľstve Labyrint. Vydavateľ zopakoval svoje dávnejšie tvrdenie, že cesta slovenských autorov na český knižný trh je možná a efektívna len prostredníctvom prekladov do češtiny. Ako druhú novinku literárnej Bratislavy predstavila Denisa FULMEKOVÁ Klebetromán, ktorý napísala s Petrom MACSOVSZKÝM. Prezradila, že pôvodne to mala byť kniha o ezoterike, ale keďže obaja okrem ezoteriky obľubujú aj kaviarenskú spoločnosť – kde sa to len tak „hemží“ rôznymi klebetami, rozšírili svoj zámer a vzniklo pôvabné dielko. Ďalšie literárne dielo z Bratislavy predstavil vydavateľ Daniel RYBA – Krásne slovo, sladká melódia: XXV ľúbostných piesní  Henrica van Veldekeho. Piesne holandského trubadúra prebásnil Ľubomír Feldek. Jeho preklad vznikol v spolupráci s českým znalcom trubadúrskej poézie prof. Mojmírom Grygarom. Ku knihe je priložené cédečko s piatimi zhudobnenými básňami, autorom hudby je Pavol ŠUŠKA. Ide teda o pozoruhodný, na Slovensku ojedinelý multimediálny projekt.

K novinkám z literárnej Bratislavy sa pripojila aj jedna novinka z Prahy – Vladimír SKALSKÝ, podpredseda Slovensko-českého klubu, predstavil prvé tohtoročné číslo štvrťročníka Zrkadlenie/Zrcadlení, ktorý začal vlani vydávať Slovenský literárny klub v Prahe.

V programe Listovanie – scénické čítanie sa na pražskom Světe knihy úspešne predstavila aj Daniela KAPITÁŇOVÁ. Pod literárnym menom Samko Tále jej v českom preklade Jana Balabána vyšiel román Kniha o cintoríne. Kniha D. Kapitáňovej zaujala mladých českých čitateľov a stala sa  jedným z kultových slovenských literárnych diel v Čechách.

Z viacerých zaujímavých programov Slovinskej republiky, tohtoročného čestného hosťa, spomeňme aspoň prezentáciu nových českých prekladov svetoznámeho prozaika Drago JANČARA. Autor so ,,svojím“ českým prekladateľom Františkom BENHARTOM hovorili o knihe esejí Brioni a o historickom románe Katarína, páv a jezuita, ktorého dej sa odohráva v prvej polovici 18. storočia. Historický žáner mu poskytuje priestor na imagináciu, ktorá mu chýba v „supermarketových“ témach zo súčasnosti. O svojich slávnych esejach (Veľký brilantný valčík, Špicľovanie Godota, Predĺžená minulosť) sa vyjadril, že v tých prvých bolo veľa zlosti, keďže ich písal v totalitných rokoch a chcel nimi pomôcť pri páde komunistických režimov vo východnej Európe. Teraz píše eseje myšlienkovo prehĺbenejšie, podfarbené viac umelecky, takmer na hranici beletrie – taká je aj kniha esejí Brioni. Jančar definoval aj svoj vzťah k písaniu ako hľadanie významu; preto nemá rád hru s čitateľom, chce, aby ho príbeh zaujal a aby ho bral vážne. Do svojich knižiek sa usiluje dostať akúsi melancholickú iróniu, aj odľahčenie príbehu, aby dosiahol hlbší účinok. Spolu s ďalším svetovým Slovincom Alešom DEBELJAKOM, básnikom a esejistom, sa JANČAR zúčastnil aj na zaujímavej diskusii na tému Nová Európa; ich českým partnerom bol známy prozaik Michal VIEWEGH. Slovinci vo svojom národnom stánku prezentovali aj množstvo prekladov svojich autorov do ďalších jazykov, ako aj bohatstvo domácej produkcie. Sami to pripisujú tomu, že slovinská literatúra je doma stále vážená a čítaná, má značnú podporu od štátu, rôznych fondov a nadácií, ale rovnako má aj bohatých domácich sponzorov. V tomto smere môžeme len ľutovať, že „Slovensko nie je Slovinsko“.

Anton Baláž