Literárne informačné centrum  aj v tomto roku organizuje národný stánok Slovenskej republiky na 12. medzinárodnom knižnom veľtrhu Svet knihy 2006 v Prahe. Veľtrh sa bude konať v čase od 4. do 7. mája v Priemyselnom paláci a v Křížikových pavilónoch na výstavisku v Holešoviciach.

LIC ako garant národnej expozície Slovenskej republiky pripravuje reprezentačný stánok v spolupráci s firmou Pragoexpo v atypickom riešení v strednej hale. Stánok s číslom S 108 má rozlohu 72 m2 a bude v ňom  vystavených vyše 600 kníh z produkcie viac ako 45 slovenských vydavateľstiev.

Čestným hosťom tohtoročného veľtrhu je Lotyšsko. Jeho účasť je sprevádzaná množstvom akcií, kultúrnych vystúpení a stretnutí. Hlavnou témou veľtrhu sú Literatúry severu.

LIC pripravilo v rámci veľtrhu niekoľko zaujímavých sprievodných akcií:

4. 5. od 14.00 – 14.50 hod.

Literárna kaviareň, pravé krídlo (balkón)

Čo nové v Bratislave

Tradičná prezentácia titulov, v slovenčine alebo v češtine, na ktoré chceme upozorniť českú verejnosť: Dušan Dušek predstaví svoje knižky Náprstok a Pešo do neba za účasti riaditeľa vydavateľstva Slovart Juraja Hegera.

Slovensko-český klub predstaví český preklad základného literárneho textu slovenskej literatúry, dielo PROGLAS, za účasti jeho prekladateľa Martina Kučeru.

Moderuje: Anton Baláž.

 

5. 5. o 17.00 – 17.50

Veľká sála

Rytieri textových polí

Prezentácia antológie slovenskej poézie z obdobia postmodernizmu, ktorá vyjde vo vydavateľstve Marek Turňa, Zlín (kniha vyšla s podporou Komisie SLOLIA), za účasti prekladateľa, českého spisovateľa Miroslav Zelinského.

Spolupráca so Slovensko-českým klubom a Slovenským inštitútom v Prahe.

Moderuje: Marek Turňa a Peter Šulej.

Ukážky v českom jazyku číta Peter Butko.

Účasť básnikov: Peter Šulej, Martin Solotruk, Katarína Kucbelová.

Klavírny sprievod: Petra Fornayová.

 

6. 5. o 18. 00 – 18.50

Literárna kaviareň, pravé krídlo (balkón)

Bratislava sa zabáva

Prezentácia českého prekladu románu Michala Hvoreckého Silný pocit čistoty a diskusia s autorom o úspechoch (a neúspechoch) medzinárodného literárneho networku.

Hvoreckého tvorbu uvedie literárny kritik Alexander Halvoník.

 

Ďalšie sprievodné podujatia sa uskutočnia v Slovenskom inštitúte v Prahe:

Autorský večer Dušana Dušeka – 4. mája o 17.00 hod.

Predstavenie knihy Alberta Marenčina Nezabúdanie – 6. mája o 17.00 hod.

V Národnej knižnici v Prahe sa 5. mája uskutoční významná sprievodná akcia  – otvorenie Slovenskej knižnice.

 

Ďalšie informácie:

Literárne informačné centrum, Nám. SNP 12, 812 24 Bratislava

Ľubica Suballyová, hovorkyňa LIC, tel. č. 02/52920271, suballyova@litcentrum.sk

Miroslava Bilačičová, manažér LIC, tel. č. 02/52954567, bilacicova@litcentrum.sk

 

www.litcentrum.sk