Svět knihy 2006: pokračujúce slovensko-české literárne vzťahy

 

 

Pražský knižný veľtrh Svět knihy, ktorý sa uskutočnil v dňoch 4. – 6. mája 2006, zostáva jednou z dôležitých kultúrnych akcií, kde Literárne informačné centrum môže pomerne široko predstaviť pôvodnú knižnú tvorbu z predchádzajúceho roka.

Veľtrh pravidelne využívame i na organizovanie vlastných sprievodných podujatí. Veľtrhové akcie majú v ostatných rokoch charakter skutočného literárneho festivalu: tento rok sa na ňom zúčastnilo 270 literárnych osobností a vystavovatelia pre nich pripravili vyše 300 akcií. Hosťom festivalu bolo v tomto roku Lotyšsko. Do Prahy zavítalo osemnásť popredných lotyšských spisovateľov, ktorí sa podieľali na takmer štyridsiatich sprievodných programoch.

Slovenská republika je na Světe knihy každoročne akýmsi „neoficiálnym“ hosťom. Národná knižná expozícia, ktorú z poverenia Ministerstva kultúry SR pravidelne zabezpečuje LIC, je zo zahraničných vystavovateľov najrozsiahlejšia (ročne je to 450 – 500 kníh od takmer 50 vydavateľov). Pravidelne sa podieľame i na podujatiach knižného festivalu. Na ich príprave sme tento rok spolupracovali so Slovenským inštitútom v Prahe a so Slovensko-českým klubom.

Predstavili sme knižné novinky, ktoré by sme mohli zahrnúť do línie pokračujúcich slovensko-českých literárnych a kultúrnych vzťahov. Preto sme doň zaradili predstavenie pripravovanej antológie (19 autorov) slovenskej postmodernej poézie Rytieri textových polí. Predstavil ju prekladateľ Mirko Zelinský a svoje verše v slovenčine čítali Peter Šulej,  Ivan Štrpka a Martin Solotruk, v češtine zazneli v interpretácii herca Petra Butka. Petra Fornayová nietoré verše zhudobnila a interpretovala.  

 

Ďalej išlo o prezentáciu českých prekladov kníh Michala Hvoreckého Silný pocit čistotyPlyš za účasti autora a predovšetkým predstavenie nového českého vydania Proglasu a knihy Emila Charousa Rozdíly sbližují s podtitulom Čeští spisovatelé o Slovensku. Podpredseda Slovensko-českého klubu Vladimír Skalský, ktorý je vydavateľom oboch týchto diel, pri predstavení knihy E. Charousa ocenil jeho neochabujúci záujem o vystihnutie „zbližujúcich rozdielnosti“, ktoré sa ťahajú dejinami našich vzájomných literárnych i širších kultúrnych vzťahov a dodnes pôsobia inšpirujúco a obohacujúco. E. Charous potom na príkladoch jednotlivých českých autorov ukázal spôsob ich vnímania Slovenska, jeho kultúry a osobností (Kollár, Šafárik a i.), ktoré zohrali takú významnú úlohu aj v českej literatúre a kultúre.

Historik a slovakista Martin Kučera uviedol svoj (v češtine už tretí) prístup k prekladu základného literárneho textu slovanského písomníctva Proglasu. Jeho knižná podoba doplnená štúdiou V. Turčányho, ilustrovaná slovenským výtvarníkom M. Klimčákom sa stáva nielen prvým samostatným vydaním Proglasu v češtine, ale aj skutočnou kultúrnou udalosťou našich vzájomných vzťahov.

Z českej strany bolo dôkazom pokračujúcich slovensko-českých literárnych vzťahov na tohtoročnom Světe knihy udelenie prestížnej Ceny Miroslava Ivanova za dielo literatúry faktu slovenskému autorovi Viliamovi Apfelovi (za „trvalý prínos pre rozvoj slovenskej a českej literatúry faktu“). Slovenské dejiny a osobnosť A. Dubčeka boli ťažiskom kníh literatúry faktu českého vojenského historika Antonína Benčíka. Ten tento rok získal hlavnú Cenu Miroslava Ivanova.

Súčasťou literárneho festivalu boli aj dve ďalšie sprievodné podujatia v Slovenskom inštitúte v Prahe. 4. mája to bol autorský večer súčasného slovenského prozaika a scenáristu Dušana Dušeka (následne uviedli v kine Atlas i projekciu filmu D. Hanáka Ja milujem, ty miluješ, ktorý vznikol podľa jeho scenára) a 6. mája predstavenie knihy Alberta Marenčina Nezabúdanie, ktorá je dialógom o jeho plodnom tvorivom živote básnika, esejistu a filmového scenáristu.

Za dvanásť rokov trvania si Svět knihy vybudoval pevnú pozíciu medzi svetovými veľtrhmi. Slovensko bude na ňom i v budúcich rokoch využívať možnosť predstaviť početnému publiku súčasnú slovenskú literatúru a jej tvorcov.

(Foto: Andrej Matuška)