Svět knihy Praha 2022

27. ročník knižného veľtrhu a festivalu v jednom, Svět knihy Praha 2022, sa konal v termíne od 9. do 12.  júna v provizórnych priestoroch na Výstavišti Praha Holešovice. Netradičná atmosféra pripomínajúca letný festival nadchla tiež návštevníkov, ktorých bolo v tomto roku rekordných 54 tisíc.
V tomto roku veľtrh predstavil ako čestného hosťa rodnú zem Umberta Eca - Taliansko s mottom "Žijeme pro knihy a je to sladké poslání ve světě upadajícím a zmítaném nepořádkem" z knihy Meno ruže tohto slávneho talianskeho spisovateľa.
Taliansky program bol zameraný predovšetkým na súčasných talianskych autorov a priblížil návštevníkom literárne bohatstvo ako aj silnú literárnu tradíciu tejto krajiny.
Nechýbali programy určené deťom a mladým čitateľom, fanúšikom sci-fi a fantasy aj odborným návštevníkom. Očakáva sa hojná účasť zahraničných hostí a početných českých spisovateľov.
Svět knihy Praha podal pomocnú ruku aj ukrajinskej literatúre. Pre ukrajinských občanov bol vstup na veľtrh zadarmo a súčasťou programu bolo napríklad čítanie ukrajinských rozprávok 
LIC organizovalo reprezentačný národný stánok s rozlohou 48 m2, v centrálnej hale HB s číslom 303 kde bolo vystavených  vyše 400 titulov z produkcie 45 slovenských vydavateľstiev. 
Aj tento rok pripravilo Literárne informačné centrum zaujímavé sprievodné akcie, ktoré sa konali v priebehu sobotňajšieho popoludnia dňa 11. júna. Svoje najnovšie preklady v českom jazyku predstavili slovenskí autori Ivana Gibová, Silvester Lavrík a Daniel Majling. Podujatia boli organizované v spolupráci so Slovenským inštitútom v Prahe a českými vydavateľstvami Argo a Labyrint.
Stánok využívali na svoje rokovania mnohí slovenskí vydavatelia, prekladatelia, literárni agenti, ako aj zahraniční hostia z radov odbornej i laickej verejnosti. Uskutočnili sa tu rokovania zo zástupcami zahraničných knižných veľtrhov, vydavateľov, prekladateľov ako aj odborníkmi z oblasti knižnej kultúry.
Na národnom stánku sa realizoval aj predaj kníh slovenských vydavateľov, ktorý sa opäť stretol s veľkým úspechom.