Našu národnú expozíciu na 20. ročníku Medzinárodného knižného veľtrhu a literárneho festivalu v Prahe (17. – 20. mája) pripravilo aj tento rok Literárne informačné centrum. Ponúklo priestor 42 vydavateľom a stovkám pôvodných knižných titulov.

Slovensko bude čestným hosťom budúcoročného veľtrhu Svět knihy. Tento rok ním bolo Rumunsko. Okrem diskusií s množstvom autorov ponúklo návštevníkom vystúpenia folklórnych súborov, výrobky umeleckých remeselníkov, víno a výstavku dejín komiksu (komiks bol jednou z ďalších tém festivalu). Diskutovalo sa o literatúre v realite a politike… Rumunsko, krajina relatívne geograficky blízka, zostáva pre nás stále tajomnou a neznámou, za všetko nech svedčí spomienka jedného z autorov na detstvo v 60. rokoch 20. storočia, keď sa rodičov pýtal na ľudí cestujúcich cez jeho mestečko. To sú Česi, idú k Čiernemu moru. Česi šli k Čiernemu moru, ktoré pre (rumunské) dieťa bolo iba snom, preto si vtedy zaumienil, že keď bude veľký, stane sa Čechom. Ak je aj historka vymyslená aktuálne pre veľtrh, vypovedá o mnohom a slúži ku cti predstavivosti autora. Slovenská prekladateľka Hildegard Bunčáková prezentovala zaujímavé dielo rumunskej historiografie Rumunsko, krajina na hranici Európy od Luciana Boiu, v ktorom sa autor usiluje podať obraz svojej krajiny s čo najmenším skreslením. Vedec písal dielo na objednávku anglického vydavateľa, text teda vyžaduje minimálnu dávku vstupných informácií, je určený aj a predovšetkým tým, čo z rumunských dejín poznajú akurát démonizované postavy Ceausesca a Draculu. Úzko s hlavným hosťom bola prepojená hlavná téma festivalu – literatúra čiernomorskej oblasti. V diskusiách autorov z Rumunska, Bulharska, Turecka, Gruzínska, Ruska, Ukrajiny sa prejavili rôzne obrazy podôb mora od mýtizovanej po marginálnu.

O veľtrhu by sa dalo hovoriť celé dni. Len v skratke ochutnávky: prezentácia románu Daniel Stein, překladatel ruskej autorky Ľudmily Ulickej o židovskom duchovnom, ktorý sa stal katolíkom; rozprávanie s legendou poľskej reportáže Hannou Krall – Mariusz Szczygiel v programovom bloku predstavil poľskú školu reportáže, ktorá má európsky zvuk.

Vcelku vo väčšine diel prezentovaných na veľtrhu autori kládli dôraz na styk s priamou realitou a jej pretvorenie, prosto fikcia fascinovaná dokumentom (napr. román Pojďte, jdeme Janusza Rudnickeho o  Adolfovi Hitlerovi a  jeho milenke Eve, či už zmienené dielo Ulickej, vytvorené tiež na základe osudov reálnej osobnosti) či jeho vytváraním, povedzme v podobe „rodinných historiek“ v prózach maďarského autora Krisztiana Grecsó.