V mojej translatologickej činnosti sa prelína praktická prekladateľská podstata s teoretickou reflexiou a s didaktickou ambíciou. Táto trojkombinácia nebýva veľmi častá, ale je nevyhnutná najmä z hľadiska mojej pedagogickej činnosti na FF UK v  Bratislave, kde  vediem prekladateľské semináre v oblasti umeleckého prekladu a  pod egidou Literárneho fondu každoročne (tento rok už dvadsiaty raz) predsedám porote pre umelecký preklad na celoslovenskej študentskej súťaži Prekladateľská univerziáda. Navyše, každý rok so svojimi dvoma doktorandkami pripravujeme do tlače almanach Prekladateľské listy, kde uverejňujeme šesť víťazných umeleckých a  odborných prekladov a  tri víťazné teoretické práce z tejto súťaže. Tým sa usilujeme uľahčiť absolventom prechod do praxe, lebo už nemusia robiť skúšobný preklad, ak sa uchádzajú o prácu vo vydavateľstve.

Venujem sa prekladu umeleckej literatúry predovšetkým z angličtiny, ale preložil som aj niekoľko knižiek z  nemčiny. Nevyhýbam sa ani prekladu z oblasti humanitných vied, napríklad z dejín. Za knihu D. Jordana a A. Wiesta Atlas druhej svetovej vojny som získal od Literárneho fondu Cenu Mateja Bela. Z beletrie som nedávno preložil dve veľmi zaujímavé knihy. Prvá – román Mandľovník (Ikar) od americkej autorky M. Cohenovej Corasantiovej – rozpráva  skutočne inšpiratívny príbeh o viere v ľudskosť cez osudy palestínskej rodiny v prostredí nežičlivého izraelského štátu. Druhým románom je Čierny dom Petra Maya – jeho dej sa odohráva na najsevernejšom škótskom ostrove Lewis. Čitateľ bude fascinovaný plastickými opismi tamojšej prírody, spoločenského prostredia a  veľmi ťažkého života ostrovanov a  doslova ho zarazí, keď sa dozvie, že ešte donedávna tam chrípka a angína boli celkom neznáme pojmy...

Z  oboch predchádzajúcich zložiek môjho translatologického záujmu priamo vyplýva tretia – teoretická reflexia prekladateľskej a  didaktickej činnosti. V  teoretických prácach sa venujem rozličným stránkam prekladateľského procesu aj celkovej situácii v prekladateľskej kultúre na Slovensku.