Hoci oceňujem, ako univerzity pripravujú budúcich prekladateľov, myslím si, že len vyštudovať jazyk zďaleka nestačí. Prekladateľ by mal v prvom rade prečítať horu kníh a mal by slovu rozumieť a vedieť s ním narábať.

Mne učarovala nemecky písaná literatúra a mám to šťastie, že sa jej môžem v rámci prekladu venovať. Druhým jazykom, s  ktorým som nemčine čoraz častejšie neverná, je nórčina. Preložila som z  nej trebárs rozsiahle Dejiny behania od Thora Gotaasa, čo je jediná historická kniha na danú tému a  je príznačné, že jej autor sa pôvodne venoval behu na lyžiach. Z nórskych románov ma asi najviac zaujal pomerne objemný román Posledný pútnik, ktorý vyjde začiatkom mája, pretože ďaleko prekonal moje očakávania na žánrovú knihu – detektívna línia len dopĺňa veľký román o nórskom odboji počas druhej svetovej vojny. Z nemeckých mi veľkú radosť spravila autobiografická kniha Katje Petrowskej Asi Esther (všetky Vyd. Premedia), ktorá vyjde na jeseň. Na texte sme pracovali v rovnakom období s kolegami z asi šestnástich krajín a spoločne sme diskutovali o rôznych vetách, slovách a  pasážach. Kniha je plná slovných hračiek, odkazov a  narážok, bola to náročná, avšak úžasná práca.

Asi najväčšou výzvou pre mňa boli texty Josepha Rotha, nemčina je totiž živá, premenlivá a  mnohé autorove výrazy a  slová sa z dnešnej podoby jazyka vytratili. Pri preklade jeho reportáží z mladého sovietskeho Ruska som opätovne narážala na problematiku vhodných ekvivalentov, najmä pokiaľ išlo o dobové reálie. Neviem, čo by som si počala bez internetu a množstva výborných výkladových slovníkov, geografických a historických encyklopédií, v ktorých si možno elektronicky zalistovať. V tomto vidím obrovskú výhodu súčasného prekladateľa. Môžeme v priamom prenose sledovať, ako sa jazyk vyvíja, nemusíme sa hroziť slangu. Ak niekto v románe rozjíma nad veslicou a jej časťami, nemusíme kvôli tomu zájsť do lodenice. Nevýhodou je, naopak, čas, ktorý na preklady máme, často od nich nemôžeme získať odstup, pretože dnes musíte podať dobrý výkon na prvý pokus.