Svetlana Žuchová v Nemecku

Známa slovenská autorka, laureátka ceny Európskej únie za literatúru Svetlana Žuchová, vystúpila 24. 4. 2018 večer v najmodernejšej nemeckej knižnici, v Stadtbibliothek v Štuttgarte. Predniesla ukážky z nemeckého prekladu svojej knihy Obrazy zo života M. v slovenčine a v zaujímavom rozprávaní pootvorila prítomným divákom dvere do svojej autorskej dielne, aj do galérie života svojich románových postáv. Na druhý deň, 25. 4. 2018, sa zúčastnila debaty s občanmi Ulmu, v rámci prezentácie aktivít mesta, v tzv. „kultúrnom kontajneri“; a večer sa konala čítačka v obľúbenom Dome Dunaja, kde predstavila miestnemu publiku nemecký preklad Obrazy zo života M. (do nemčiny preložila Andrea Reynolds, kniha vyšla vo vydavateľstve Wieser Verlag, Klagenfurt 2017). Všetky podujatia usporiadalo LIC v spolupráci s Honorárnym konzulátom v Štuttgarte. Na prezentáciách sa zúčastnila aj pracovníčka Honorárneho konzulátu SR v Štuttgarte p. Elena Hesse, ktorá zabezpečovala propagáciu podujatí; na večernom vystúpení v Ulme bol prítomný aj vedúci konzulárneho oddelenia Generálneho konzulátu SR v Mníchove p. Juraj Solčány. Diváci v Štuttgarte aj v Ulme vysoko ocenili prezentácie Svetlany Žuchovej (moderáciu zabezpečovala Daniela Humajová), rozhovory s ňou pokračovali ešte dlho aj v neformálnych skupinách a autorka na záver oboch večerných vystúpení signovala výtlačky svojich kníh záujemcom, ktorí si ich po prezentáciách zakúpili – a je potešiteľné, že prítomní si rozobrali všetky exempláre!

 

  • Svetlana Žuchová v Nemecku - 0