SVETOVÝ DEŇ KNIHY

A AUTORSKÝCH PRÁV

23. apríl vyhlásilo UNESCO za Svetový deň knihy a autorských práv. U nás si ho ešte stále pripomíname skromne. Tento rok to bolo v predstihu, 18. apríla Knižná revue odovzdala ceny Kniha roka, Debut roka a Vydavateľstvo roka 2007, o ktorých rozhodli tí, pre ktorých sa knihy tvoria, teda čitatelia. 22. apríla sa popoludní sa odovzdávali ceny udelené v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska 2007. Bolo z čoho vyberať. Vychádzajú u nás krásne a vynikajúce umelecké aj odborné diela, nie všetkým sa ujdú ceny, prinášajú však radosť svojim čitateľom aj tvorcom, robia sviatočným všedný deň. A to je popri vzdelávaní hlavné poslanie knižnej tvorby. Aj čítať sa však treba naučiť. Čítanie nie je len spájanie hlások do slov a viet. Je to prenikanie do textu, do vrstiev jazyka, odkrývanie významov... S prípravou na veľké dobrodružstvo putovaním kvalitnou literatúrou sa najlepšie začína v detstve, rozprávkami, spoločným čítaním, a predovšetkým rozprávaním sa o nich. Výskumy ukazujú, že u školákov klesá úroveň čítania s porozumením. Nemožno z toho viniť len školu s nabitými učebnými osnovami, či modernú strohú a jednoznačnú komunikáciu esemaskami a emailom, je to aj tým, že deťom sa čoraz menej vecí vysvetľuje, málo sa s nimi rozpráva a takmer všetko sa vizualizuje. Cieľom Svetového dňa knihy autorských práv je pripomenúť a upevniť zástoj knihy pri rozširovaní poznania a jeho uchovaní. Na naplnenie tohto zámeru však nestačia len vynikajúci tvorcovia, ale aj čitatelia. Iba prečítaná kniha je živá.