Sviatok rozhlasovej hry v Trnave

Do užšieho výberu Festivalu rozhlasovej hry 2019 postúpilo dvadsať titulov. Rozhodla o nich odborná porota, ktorá hodnotila celkovo 63 hier v dvoch kategóriách: nad 30 minút a do 30 minút. Festival sa uskutoční 10. až 12. júna v Trnave a verejnosť sa víťazov oboch kategórií dozvie 12. júna.

Rozhlasové hry, ktoré sa dostali do užšieho výberu, vyhlásilo v priamom prenose Rádio Devín. Porota rozhodovala v zložení: režisér a umelecký šéf trnavského Divadla Jána Palárika Juraj Bielik, teatrologička Nadežda Lindovská, teatrológ Miron Pukan, šéfrežisér Českého rozhlasu Aleš Vrzák a spisovateľ a dramatik Pavel Rankov, ktorý je zároveň predsedom poroty.

Aleš Vrzák má rád príbehy malých i tzv. veľkých ľudí, a tými je podľa neho rozhlasová tvorba RTVS naplnená. „A to v podobe dramatickej, literárnej až publicistickej,“ dodal. Výrazná tematická a formálna pestrosť súťažných titulov fascinovala Juraja Bielika. „Byť členom poroty súťaže rozhlasových hier je nesmierne zaujímavé zadanie. Zaujímavé a vzrušujúce. Celkovo 63 hier – to už je naozaj slušná vzorka pôvodnej a kvalitnej tvorby,“ uviedol. Nadežda Lindovská poukázala na to, že najzaujímavejšie výsledky dosiahli hlavne tí tvorcovia, ktorí sa mohli oprieť o kvalitnú literárnu alebo dramatickú predlohu. „Medzi postupujúcimi ich bola väčšina, najmä v kategórii dlhých hier. Pôvodné námety sa ocitli v menšine,“ poznamenala. Podľa Pavla Rankova ponúka výsledná kolekcia užšieho výberu rôzne typy poetík a spracovaní. „Od temného tajomného príbehu vyrozprávaného v strhujúcom tempe, cez dialóg rozporuplného básnika ministra s rovnako rozporuplným eštebáckym technikom, až po spletitý príbeh o komplikovaných medziľudských vzťahoch v súčasnom svete,“ priblížil. Miron Pukan považuje umeleckú úroveň tohtoročného Festivalu rozhlasovej hry za pomerne vyrovnanú, pričom ho potešilo, že sa objavili aj také spracovania, ku ktorým sa bude história vracať a interpretovať ich.

Hlavnými organizátormi festivalu sú RTVS a Trnavský samosprávny kraj. Hlavným partnerom je Rádio Devín. Partnermi sú Mesto Trnava, Divadelná fakulta Vysokej školy múzických umení v Bratislave, Kultúrne centrum Malý Berlín, Združenie rozhlasových tvorcov, Literárne informačné centrum a Združenie vydavateľov a kníhkupcov Slovenska.

 

Užší výber:

Rozhlasové hry nad 30 minút   

Dodo Gombár: Advent (groteska z hranice)        

Frank Wedekind / Martina Vannayová / Martin Porubjak: Lulu  

Ivan Stodola: Marína Havranová              

Jonáš Záborský / Lenka Garajová: Mrzutá            

Maroš Hečko, Maja Hriešik / Radka Hoffmanová: Obvinenie      

Angelika Kuźniak / Martina Vannayová: Papuša

Karl Kraus / Ján Mikuš / Jana Mikuš Hanzelová: Posledné dni ľudstva     

Peter Pavlac: Slovo Válkovo       

Ivica Ruttkayová: Volám sa Mária

Agatha Christie / Martina Vannayová / Margaréta Cvečková: Vražda na Níle       

 

Rozhlasové hry do 30 minút

Ján Mikuš: Faust             

Barbora Nitschová: Feldpošta   

Patrik Samohýl: Incident Ludex

Vanda Zemanová – Alberty: Infekcia stereotypu

Terézia Vansová / Miroslav Dacho: Kar

Klára Madunická: Requiem pre Rusalku

Boleslav Bratislavský / Miroslav Dacho: Tuberáci                

Boleslav Bratislavský / Miroslav Dacho : V borbe s temnotou     

Tomáš Hučko:  Zememerač K    

Tomáš Hučko: Život v lese

 

 

Festival rozhlasovej hry 2019

To najlepšie z rozhlasovej dramatickej tvorby

10. – 12. jún Trnava

 

10. 6. 2019

9:00 – 9:15 Otvorenie pracovnej časti festivalu, Štúdio Divadla Jána Palárika

9:15 – 16:30 Verejné počúvanie súťažných hier, Štúdio Divadla Jána Palárika 

9:00 – 16:30 Verejné počúvanie nominovaných rozhlasových hier, Knižnica Juraja Fándlyho  

9:00 – 11:00 Workshop Naša zabudnutá klasika, Gymnázium Jána Hollého

10:00 – 12:00 Beseda so spisovateľom Michalom Hvoreckým, Gymnázium Jána Hollého

10:00 – 12:00 Beseda s rozhlasovými tvorcami. Peter Janků, Hana Rodová, Egon Tomajko, Gymnázium Angely Merici

17:00 – 18:00 Projekt „ROZHLAS – TEXT – JAVISKO“. Scénická prezentácia textov projektu Fórum mladých autorov 6, Kultúrne centrum Malý Berlín

19:00 – 20:00 Úvodný slávnostný večer festivalu. Hudobná hostka Jana Andevská, Zrkadlová sieň Divadla Jána Palárika

 

11. 6. 2019

6:30 – 9:00 Dobré ráno, Slovensko s Ivanou Ilgovou a Romanom Bombošom, Foyer Divadla Jána Palárika

9:15 – 16:30 Verejné počúvanie súťažných hier, Štúdio Divadla Jána Palárika

9:00 – 16:30 Verejné počúvanie nominovaných rozhlasových hier, Knižnica Juraja Fándlyho

9:00 – 16:00 Odborný seminár o aktuálnom stave rozhlasovej hry, Koncertná sála Západoslovenského múzea

14:00 – 16:00 Ladenie Rádia Devín s Andreou Makýšovou Volárovou. Hudobný hosť DUŠKA – Ági Kazai & Štefan Uhriňák, Foyer Divadla Jána Palárika

16:00 – 17:00 - Ars litera s Danielou Kapitáňovou a Gabikou Magovou na tému Trnava, Hudobný hosť DUŠKA – Ági Kazai & Štefan Uhriňák , Foyer Divadla Jána Palárika

14:00 – 17:00 – Prezentácia produkcie Združenia vydavateľov a kníhkupcov, Foyer Divadla Jána Palárika

17:00 – 18:00 Beseda so spisovateľom Pavlom Rankovom, Knižnica Juraja Fándlyho   

19:00 – 20:30 Rádio Devín na cestách so Zuzanou Belkovou. Komponovaný večer slova a hudby. Hudobný hosť: Požoň Sentimentál, Synagóga – Centrum súčasného umenia

20:30 – 21:00 Kamil Mikulčík a Pacora trio, Synagóga – Centrum súčasného umenia

12. 6. 2019

9:15 – 16:30 Verejné počúvanie súťažných hier, Štúdio Divadla Jána Palárika

9:00 – 16:30 Verejné počúvanie nominovaných rozhlasových hier, Knižnica Juraja Fándlyho

9:00 – 11:00 Workshop Fórum mladých autorov, Gymnázium Jána Hollého

10:00 - 12:00 Beseda so spisovateľkou Veronikou Šikulovou, Gymnázium Jána Hollého

17:00 – 18:00 Alfonz Bednár: Kolíska. Predstavenie študentov Divadelnej fakulty Vysokej školy múzických umení, Kultúrne centrum Malý Berlín

19:00 – 20:30 Záverečný slávnostný večer festivalu, Veľká sála Divadla Jána Palárika