Pár dní pred adventným obdobím vydavateľstvo Ikar avizovalo vydanie zmenšenej verzie Biblie Dalí. Prvýkrát som ju držal, keď sme ju boli fotiť na obálku Knižnej revue, a musím podotknúť, že zmenšená je naozaj iba v porovnaní s Bibliou Dalí vydanou pred rokom. Tá mala vyše desať kilogramov a bola marketingovo spojená s exkluzivitou a zberateľstvom. Zmenšená Biblia Dalí je koncipovaná ako vzácny prírastok do rodinnej knižnice, pričom v nej zostalo zachovaných 105 reprodukcií malieb Salvadora Dalího z úspešnej pôvodnej verzie. V porovnaní s ostatnými Bibliami na našom trhu je však najväčšia, najmenšou je Sväté písmo s komentármi a margináliami Jeruzalemskej Biblie (Dobrá kniha). V duchovnom zmysle však ani Sväté písmo… nie je žiadnou Popoluškou, o kvalitatívnej jedinečnosti knižky píše na tejto strane dominikán Benedikt Róbert Hajas. Obe tvoria pomyselné póly najnovších vydaní Biblie, medzi ktorými je rozdiel zhruba 170 Eur. V tomto cenovom pásme sa nachádzajú všetky ostatné, ak, pravda, nerátame detského čitateľa a tituly, ako Biblia pre maličkých (SPN – Mladé letá), Biblia v detských ručných prácach (Lúč) či dejinne zameranú Bibliu – príbehy, osobnosti, miesta (Vydavateľstvo Slovart). Medzi spomenutými pólmi nájdeme potom Biblie zo Spolku sv. Vojtecha, Slovenskej biblickej spoločnosti a Tranoscia a množstvo výkladových, encyklopedicky ladených titulov – tu má výnimočné postavenie minulý rok vydaná Ars Sacra (Vydavateľstvo Slovart). Ako vidno už len z tejto krátkej exkurzie, Biblia vo svete kníh vytvorila svoj ďalší svet kníh. Knihou kníh sa dnes nemusí nazývať len pre svoju makrokompozíciu (tvorí ju zväčša 72 kníh Starého a Nového zákona), ale aj pre tie tisícky kníh, knižočiek, bibliofílií, výkladov, ktoré vznikli na jej základe. A nielen preto, aj pre všetky literárne diela a umelecko-kultúrne projekty, ktoré inšpirovala a inšpiruje. Takto sa dostávame znovu k zmenšenej Biblii Dalí, kde sa významové vrstvy textu a kontúry udalostí zhmotňujú vo výtvarnom stvárnení surrealistu Salvadora Dalího (1904 – 1989). Súbor prác vznikol v 60. rokoch minulého storočia na podnet Dalího priateľa, katolíka a zberateľa umenia Giuseppa Albaretta. Spojenie svätosti s víziou spektakulárneho prúdu avantgardy je ďalším dôkazom univerzálnosti Biblie a jej nadčasovej dialogickosti – samozrejme, na druhej strane celkový výsledok potvrdzuje aj umeleckú genialitu Dalího. Voľba vyobrazenia Matky Božej s Ježišom v náručí na obálke vystihuje vianočný čas a zároveň východiskovú udalosť Nového zákona. Je to chvíľa preniknutá dôverou a radosťou…