Svojbytná, prvá čítanka modernej slovenskej literatúry v Čechách

Čítanku modernej slovenskej literatúry majú od nového roka 2004 k dispozícii českí stredoškoláci. Autorská dvojica Anton Baláž (profily spisovateľov) a Vladimír Petrík (štúdie literárnej histórie a prúdov) podávajú obraz a dielo tridsiatich spisovateľov v mozaike šiestich kapitol, počítajúc trojicou Tatarka - Mňačko - Smrek z obdobia pred r. 1989, až po najmladšiu súčasnú generáciu, tu prezentovanú prozaikom Pavlom Rankovom.

           Publikácia v základnom zaradení (aj názvom) je čítankou zámerne dvojjazyčnou: štúdie a profily sú preložené do češtiny, ukážky z diel sú v pôvodnom jazyku - slovenskom. Zámer výberu je zjavný a zámer dvojjazyčnej publikácie chce prinavrátiť schopnosť i ochotu čítať v príbuznom jazyku susedov, ktorý je v súčasnej životnej realite nielen administratívne, ale aj reálne čoraz viac oddialený. Predovšetkým - z českej strany... Pre českú študujúcu mládež je slovenčina naskutku cudzím jazykom, pravda, Slováci priam historicky väčšmi rozumeli jazyku českému, podnes sa literatúra v češtine na Slovensku číta hojne...

           Literárne úryvky v Čítanke moderní slovenské literatury pro střední školy (vydal Slovensko-český klub s podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR v spolupráci s Literárnym informačným centrom v Bratislave a Slovenským literárnym klubom v ČR) sú v poznámkach pod čiarou doplnené prekladmi tých výrazov, ktoré sú v originálnom jazyku príznakové, hovorové, nárečové a v žiadnej rovine sa neponášajú na výraz v preklade.

           Čítanku v Slovenskom inštitúte v Prahe uviedla česká ministerka školstva Petra Buzková a slovenský veľvyslanec Ladislav Ballek.

           Slovenská literatúra sa na českých stredných školách vyučuje v rámci lekcií svetovej literatúry - teraz však má svoju prvú samostatnú čítanku, a tak môžeme želať, aby bola u našich susedov aj symbolicky vnímaná: ako svojbytná literatúra zasluhujúca si samostatné vydanie.