Tábor padlých žien na knižnom veľtrhu v Londýne

Nový preklad románu Antona BALÁŽA Tábor padlých žien do angličtiny The camp of fallen women prezentovali v národnom stánku Chorvátskej republiky 12. apríla na medzinárodnom knižnom veľtrhu v Londýne, ktorého 45. ročník sa koná v obnovenej výstavnej hale Olympia Kensington.

Román vyšiel v preklade Jonathana Grestyho v rámci knižného projektu SLAWA – Slovanskí autori svetu. Ide o prekladový projekt Európskej únie a je súčasťou kreatívneho európskeho programu Fóra slovanských kultúr v oblasti literatúry pod názvom Sto slovanských románov (100 Slavic Novels Collection). Fórum slovanských kultúr vzniklo v roku 2004 v Slovinsku a aktívne sleduje slovanskú kultúru, vedu a umenie, ich aktivity a dedičstvo. Jeho zámerom je predstaviť súčasnú slovanskú literatúru, ktorá vznikla po páde Berlínskeho múru. Do projektu SLAWA sa zaraďujú diela autorov v prekladoch do iných ako slovanských jazykov, ktoré vzbudili vo svojich krajinách uznanie literárnej kritiky, získali si aj širší čitateľský ohlas a vyšli v rámci projektu Sto slovanských románov. Román Antona Baláža vyšiel doteraz na Slovensku v troch vydaniach, získal si čitateľskú obľubu a v roku 1997 bol aj sfilmovaný. Zatiaľ bol preložený do troch slovanských jazykov – češtiny, srbčiny a chorvátčiny a v tomto roku vyjde aj jeho preklad do bulharčiny.

Prekladateľ Tábora padlých žien Jonathan Gresty študoval anglickú literatúru na univerzite v Durhame a kreatívne písanie na Metropolitnej univerzite v Manchestri. V súčasnosti žije v Prešove, kde na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity vyučuje anglický jazyk a prekladá diela súčasných slovenských autorov do angličtiny. Medzi jeho ostatné preklady patrí aj dielo Márie Bátorovej Dominik Tatarka slovenský Don Quijote.Podujatie moderoval predseda Spolku chorvátskych spisovateľov Nikola Petkovič. Projekt SLAWA predstavila jeho riaditeľka Andreja Richter. Anton Baláž prečítal úryvok z románu v slovenčine a Johanthan Gresty v anglickom preklade. V rámci diskusie o románe vystúpila riaditeľka sekcie knižnej sekcie Ministerstva kultúry Chorvátskej republiky Dubravka Durič Nemec a viacerí prítomní chorvátski novinári. Na podujatí sa zúčastnila aj známa prekladateľka slovenskej literatúry do angličtiny Júlia Sherwood.

  • Tábor padlých žien na knižnom veľtrhu v Londýne - 0
  • Tábor padlých žien na knižnom veľtrhu v Londýne - 1