Tajné mapy prehovorili

V akademickom libresse kníhkupectva Veda predstavil Bohuš KLEIN (14.12.) ojedinelú publikáciu Významné mestá Slovenska na tajných mapách 18. storočia. Publikáciu, ktorú vydalo vydavateľstvo Veda, vypravil na cestu za čitateľom predseda Bratislavského VÚC Ľubo Roman. Čím je táto kniha zvláštna a ojedinelá na našom knižnom trhu?

Publikácia, ktorá sa skladá z dvoch samostatných častí – textovej a mapovej, sprístupňuje doteraz nepublikované kópie farebných a ručne kreslených mapových listov s legendou. Tieto mapy spred dvesto rokov pochádzajú z prvého podrobného mapovania u nás a označujú sa v odbornej literatúre ako jozefínske či vojenské mapovanie. Celé územie Slovenska sa tak ocitlo na 210 mapových listoch strednej mierky, ktoré realizovali kartografi rakúskeho vojenského štábu. Výsledkom ich dlhoročnej činnosti boli mapy s vojenským opisom krajiny, ktoré sa nachádzajú v Rakúskom štátnom archíve vo Viedni. Sú jedinečným historicko-geografickým prameňom o stave Slovenska v 18. storočí, neobyčajným dokumentom o zemepisnom, hospodárskom a stavebnom obraze krajiny pred začatím budovania priemyslu, modernizácie cestnej siete a výstavbe železníc. Mapovanie – ako zdôraznil autor – nemalo verejné ani spoločensko-hospodárske poslanie, ale výlučne vojenské, a preto zostalo utajené.

Čo nájde čitateľ v knihe? Predovšetkým mapy, ktoré obsahujú dobový miestopis existujúcich miest, dedín, názvy chotárov, významnejších potokov a riek, jazier, opisy pevných stavieb z hľadiska obrany krajiny (napr. kostoly obohnané múrmi, mestá s hradbami, kúrie, kaštiele, hrady a pod.). Pozornosti kartografov neušli dôležité údaje o mlynoch, majeroch, manufaktúrach, hostincoch, mostoch i brodoch, cestnej sieti, kvalite lúk, pasienkov a lesov.

Samostatnú časť tvoria texty (štúdia o jozefínskom mapovaní a legendy s vojenským opisom krajiny k 11 mapám) v slovensko-nemeckej verzii. Táto prvá publikácia z plánovanej série jozefínskeho mapovania, obsahuje mapy a popisy ôsmich krajských miest (Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Nitra, Prešov, Trenčín, Trnavy, Žilina) a tri ďalšie lokality (Bytča, Rusovce a Teriakovce).

Podobné publikácie začali vydávať aj v Slovinsku a Chorvátsku. Musíme veriť, že aj na Slovensku sa podarí sprístupniť toto jedinečné kartografické dielo v kompletnej forme.

Lýdia Čelková