Talianske štátne ocenenie Viliamovi TURČÁNYMU

Veľvyslankyňa Talianskej republiky v SR Brunella BORZI CORNACCHIA odovzdala nášmu poprednému prekladateľovi, básnikovi a literárnemu vedcovi Viliamovi TURČÁNYMU za prítomnosti podpredsedu vlády SR Dušana ČAPLOVIČA a veľvyslanca Slovenskej republiky v Taliansku Stanislava VALLA v Bratislave 24. júna vysoké ocenenie –Taliansku cenu za preklad. Toto vyznamenanie udelil taliansky minister kultúry Sandro Bondi V. Turčánymu za vynikajúce preklady diel, ktoré patria do klenotnice svetovej písomnosti, ako sú Božská komédia a Nový život Dante Alighieriho, Petrarcove Sonety, básne Michelangela Buonarrotiho, verše Giovanni Boccaccia, ako aj za priblíženie talianskej kultúry a literatúry prostredníctvom prekladov viacerých životopisných diel slovenským čitateľom a za ďalšie šírenie talianskej kultúry na Slovensku. Taliansky minister kultúry v liste ocenenému prekladateľovi vyzdvihol jeho vysokú poetickú pripravenosť, dokonalú znalosť talianskej literatúry, ako aj jej bravúrne pretlmočenie do slovenčiny. Viliam Turčány si v ďakovacej reči spomenul aj na svojho nedávno zosnulého priateľa, básnika Milana Rúfusa, ktorý po vydaní Božskej komédie povedal, že slovenčina týmto prekladom zmaturovala.