Tanec vločiek na melódie šansónov

Bratislavská káva so šansónmi v interpretácii Katky FELDEKOVEJ a so sprievodným slovom Ľubomíra FELDEKA sa naposledy podávala 22. novembra v A4 – Nultom priestore. A bol o ňu mimoriadny záujem. Prišli na ňu nielen milovníci kávy, ale najmä priaznivci šansónov a predovšetkým priatelia poézie a Erika ODREJIČKU. V šansónovo-poetickej atmosfére uvítali jeho druhú básnickú zbierku Tanec večerných vločiek. Pri uvedení knižky medzi čitateľov asistovali okrem moderátora Ľubomíra FELDEKA aj jeho priatelia Miro MALIŠ, Juraj ŠEBESTA a Ľuboš DOBROVODA. Každý z nich svojským spôsobom priblížil tvorbu E. Ondrejičku a vzťah k nej aj k autorovi. Ľ. Feldek, ktorý povzbudil autora k vydaniu prvej zbierky Na vnútornej strane viečok, odrecitoval spamäti báseň aj z jeho novej zbierky. Dokázal tým skutočný záujem o tvorbu mladších kolegov. J. Šebesta charakterizoval tvorbu E. Ondrejičku ako penetrantnú a ejakulatívnu, pre deti vysvetlil tieto prívlastky ako ,,ľahko prenikajúcu k čitateľovi“ a ,,poéziu, ktorá dosahuje zmysluplné vyvrcholenie“. Napokon Ľuboš Dobrovoda pokrstil knižku Dobrou vodou.

–báb–