V kníhkupectve Martinus na Obchodnej ulici v Bra- tislave sa debatovalo o víťaznej knihe z tohtoročnej Anasoft litery – Tantalópolise Petra Macsovszkého (Drewo a srd). Besedy, ktorú moderovala novinárka Tina Čorná, sa zúčastnili poetky Katarína Kucbelová a Mila Haugová, a tiež literárny vedec Radoslav Passia. Diskutujúci vyzdvihli viaceré pozitíva knihy, ktorá je podľa nich iná, ako pred- chádzajúca Macsovszkého tvorba, no o autorovi je známe, že rád expe- rimentuje. Mila Haugová tlmočila fragmenty z e-mailovej konverzácie s Macsovszkým, ktorý teraz žije v Brazílii. Keď mu napísala, že práve jeho zatiaľ posledný román sa jej veľmi páči, a teda je to smer, ktorým by sa mohol ako autor uberať, odpísal jej, že teraz už píše úplne inú knihu. Macsovszky sa s tex-tom rád hrá, o svojich básňach vraví, že ich nepí- še, ale „konštruuje“. Podľa Haugovej je Tantalópolis veľmi poetická kniha, dokonca poetickejšia, ako napríklad Macsovszkeho zbierka poézie Santa Panica . Kucbelová prirovnala spisovateľov pobyt v Brazílii k experimentu tmavej komory, kedy sa ľuďom vynárajú z podvedomia spomienky na detstvo a na minulosť. „Vyplavujú sa z neho spomienky, vyplavujú sa z neho kostlivci,“ po- vedala narážajúc na spisovateľovu knihu Mykať kostlivcami spred niekoľkých rokov, ktorá sa ocitla vo fi nálovej desiatke Anaso’ u. Passia na Macsovszkom oceňuje jeho zvláštny, originálny humor, aj to, ako vie postaviť vetu, nasvietiť si- tuáciu. „On sa ako autor pokúša vykročiť vždy inam,“ zhodnotil jeho tvorbu. Záver románu je podľa Haugovej nesmierne básnický. „Myslím si, že je veľmi dobre, že túto knihu ocenili,“ po- vedala.