Partnerská láska je jednou z  podôb tohto citu v románe Štefana Kuzmu Stratený boh. V mnohých prípadoch je to však láska tragická, poznačená a sužovaná chorobou, nielen fyzickou, ale aj oveľa horšou – psychickou.

V  prvej časti románu je dominantný ľúbostný príbeh Marka a Terezy, manželov, ktorí sa našli až po dlhých rokoch, hoci sa poznali dávno. Tereza si totiž v sebe nesie skľučujúce tajomstvo, pravdu o skutočnom otcovi svojho syna, ktorého Marek vychováva ako vlastného. Až keď si naplno uvedomí nezvratnosť svojej choroby a blízkosť smrti, rozhodne sa tajomstvo zveriť stránkam listu, adresovanému jej najbližším. Tak sa čitateľ dozvie o kratučkom, no intenzívnom vzťahu, ktorý navždy zmenil jej život: „Keď som sa vrátila domov, všetko bolo nové, príjemné, aj Trnava sa mi zdala krajšia. Žiť znamenalo ľúbiť a ľúbiť znamenalo milovať a milovať byť nástojčivou a netrpezlivo očakávať jeho príchod. Čakala som však zbytočne. Neprišiel v dohodnutý deň, neprišiel nikdy. Už som ho viac nevidela. ... Nemohla som priznať, že otcom môjho dieťaťa je cudzinec, náhodná známosť, bohatý obchodník, ktorý žije v Paríži a v Ríme, a matka je hlúpa hus, ktorá naletela na jeho krásne reči, modré oči, mužnú a svetácku tvár...“ Odhalenie totožnosti otca zasiahne do deja novými komplikáciami, pretože vzájomné vzťahy postáv sú mnohonásobne prepletené...

O mnoho rokov neskôr má tragický priebeh aj láska Terezinho syna Petra. Jeho vyvolenej Veronike sa neustále nedarí vymaniť sa z pazúrov duševnej choroby, žije vo vlastnom svete, do ktorého jej blízki niekedy patria, no inokedy sú od nej na míle vzdialení: „Veronika reagovala na otázky, len keď sa jej Peter dotkol, a aj vtedy ho hľadala pohľadom, akoby netušila, odkiaľ prichádza jeho hlas. Ale nadlho nevedel zaujať jej pozornosť, rýchlo sa poddávala zvláštnej letargii. Len večer sa vždy prebrala, postarala sa o Terezku, umyla ju i nakŕmila, všetko bolo ako predtým, dokonca sa tvárila, že o tom, čo sa s ňou deje cez deň, nič nevie.“ Ich príbeh je svedectvom nekonečnej obetavosti lásky, ktorá tajomstvá duše rozplieta za každú cenu...