Text a dielo Stanislava Rakúsa v Levoči

Vydavateľstvo Modrý Peter vydalo 33. zväzok svojej edície Sivá brada. Knihu známeho a oceňovaného prozaika a literárneho vedca Stanislava Rakúsa Text a dielo uviedli s účasťou autora 4. septembra v Knižnici Jána Henkela v Levoči. Podujatie moderoval vydavateľ Peter Milčák.

Sám názov signalizuje, že predmetom knihy sa cez text, ktorý patrí do autorskej produkčnej línie, a cez dielo, na ktorom sa zúčastňuje aj čitateľská dotvárajúca iniciatíva, stáva v najširšom zmysle slova komunikačná estetika. Táto rozsiahla oblasť potom umožňuje v jednotlivých príspevkoch sledovať text z pozície jeho rozličných štruktúrnych zložiek a elementov (jazyk, čas, videnie, druhový synkretizmus, vierohodnosť, účinnosť, funkčnosť, mnohoznačnosť, presnosť a pod.). Zároveň umožňuje interpretovať úlohu, akú pri konkretizácii textu a jeho premene na dielo zohráva čitateľ svojím prežívaním a múzickými dispozíciami.

Autor sleduje prostredníctvom domácej i inonárodnej literatúry, literatúry pre deti i dospelých aj inštitucionálnu bázu literatúry (univerzitné prostredie, kritika, individuálne a kolektívne, dobové a spoločenské súvislosti, kultúrna situácia).

Na fotke S. Rakús (vľavo) a P. Milčák na prezentácii knihy.