Thomas Bernhard: Pivnica

Rakúsky spisovateľ a dramatik Thomas Bernhard (1931 - 1989) študoval hudbu vo Viedni, dramaturgiu v Salzburgu a spočiatku pôsobil v rozličných povolaniach. Do literatúry vstúpil básnickými zbierkami Na zemi a v pekle (1957), Pod železom Mesiaca (1958), uznanie získal vďaka divadelným hrám Hostina pre Borisa (1970), Prezident (1975), Heldenplatz (1988), románu Mráz (1963), novelám Amras (1964), Na hranici stromu (1969), románom Vápenka (1970), Korektúra (1975) a Drevorubač (1984). V prózach zobrazuje existenciálne problémy človeka, ktorý zly-háva v konfrontácii so svetom. Predkladaná próza Pivnica (1976) patrí do súboru autobiografických diel Príčina (1975), Chlad (1981), Dieťa (1982), v ktorých sa vracia do obdobia vlastného detstva a mladosti.„Ísť na opačnú stranu" nie je len ústrednou myšlienkou hlavnej postavy (rozprávača) novely Pivnica, ale aj životným údelom rakúskeho literáta Thomasa Bernharda, ktorý celý život písal „opačne", inak. Nedal sa strhnúť konvenciami, pretvárkou a malomeštiactvom svojej doby. Autobiograficky ladené dielko vyšlo roku 1976. Na prvý pohľad obyčajný príbeho byčajného študenta, ktorý zavesí školu na klinec a môže sa zachrániť len tým, že sa vyberie „na opačnú stranu". Z gymnazistu je zrazu učeň a pomocník v obchode, ktorý sa nachádza v najvykričanejšej a najbiednejšej časti mesta. A o pár mesiacov sa z učňa stáva nádejný adept operného
spevu, ktorého čaká sľubná kariéra. To všetko by nebolo možné, keby sa jedného dňa nerozhodol ísť „na opačnú stranu"...     

 

V tlačenej podobe Knižnej revue je aj ukážka textu.