Titul Medzi Slovákmi je nominovaný na cenu Európskeho centra Solidarity

Európske centrum Solidarity vzniklo v roku 2014, aby pomohlo vychovávať budúce generácie v duchu slobody a demokracie v Poľsku. Cena AMBASSADOR OF NEW EUROPE (Ambasádor novej Európy) sa udeľuje každoročne za najlepšiu publikáciu v poľštine, ktorá inovatívnym spôsobom predstavuje historické procesy alebo súčasné skúsenosti Európanov, ich sociálnych vzťahov a občianskej činnosti v oblasti kultúry, vzdelávania, politiky a hospodárstva. Jednou z nominovaných kníh je titul Martina M. Šimečku Medzi Slovákmi, ktorý v Poľsku vyšiel v preklade Andrzeja Sławomira Jagodzińskeho vo vydavateľstve Wydawnictwo Universitas pod názvom Słowacja: Dzieje obojętności

Zbierka esejí Medzi Slovákmi nenapodobiteľným spôsobom reflektuje kľúčové otázky spoločenského a politického života samostatného Slovenska a jeho modernej identity. Od vyrovnávania sa krajiny s totalitným dedičstvom, až po najaktuálnejšie výzvy, akými sú migračná kríza, či úloha Slovenska v euroatlantickom spoločenstve. V recenzii na knihu píše spisovateľka a novinárka Zuska Kepplová takto: "Šimečka vyťahuje nedávne korene súčasnosti a ukazuje – nevysvetľuje, skôr nás prevádza galériou situácií –, ako sme sa dostali tam, kde sme dnes. Mohli by sme hovoriť o archeológii dneška." Na Facebooku Európskeho centra Solidarity nájdete napríklad krátke čítanie z nominovaného titulu či prehľadné video, ktoré predstavuje všetky nominované publikácie. 

Z kníh, ktoré nominovali samotní vydavatelia jednotlivých titulov, porota súťaže vybrala finálovú päťku. Víťaz bude vyhlásený v decembri 2020. 

Prekladateľ Andrzej Sławomir Jagodziński sa zúčastnil rezidenčného programu TROJICA AIR, počas ktorého pracoval na preklade knihy Donbas. Svadobný apartmán v hoteli vojna. Rozhovor s ním nájdete na našom webe, tak ako aj správu z podujatia v Banskej Štiavnici, počas ktorého sa sa zhováral s Patrikom Orieškom a Tomášom Forróm.