Pozývame Vás na tlačovú konferenciu  o novinke z profilovej edície Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov VII (druhá časť): Turci v Uhorsku. Uskutoční sa v Klube slovenských spisovateľov na Laurinskej ulici č. 2 v Bratislave v stredu 24. 1. 2007 o 10.00 hod.

Hostia: editor Pavel Dvořák autori publikácie Peter Kónya, Tünde Lengyelová, Miroslav Kamenický, Anna Fundárková, Ján Adam, Annamária Kónyová. Pramene k dejinám

Edícia Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov, ktorú zostavujú poprední slovenskí historici, je najvýznamnejším projektom vydávania pramenného materiálu zo slovenských dejín. Pre veľký rozsah je siedmy zväzok rozčlenený do dvoch častí. Prvá časť obsahovala materiály z obdobia po bitke pri Moháči (1526) až po rok 1608 (mier s Bočkajom).

Druhá časť podáva svedectvo o živote v Uhorskom kráľovstve počas tureckých vojen a protihabsburských podstavní od snemu v roku 1608 do satmárskeho mieru.

Publikáciu dopĺňa rozsiahly ilustračný materiál.

(suba)

Foto: A. Matuška