Tlačová beseda k výskumu Čítanie 2005

Pozývame Vás na tlačovú konferenciu o výsledkoch sociologického výskumu Súčasný stav a úroveň čítania v SR 2005, ktorá sa uskutoční v utorok 14. 2. 2006 o 10.00 hod. v Klube spisovateľov na Laurinskej ulici č. 2 v Bratislave.

Literárne informačné centrum a Kultúrne observatórium Národného osvetového centra v Bratislave uskutočnili v roku 2005 výskum na vzorke 1 500 respondentov. Nadväzuje sa na rozsiahle medzinárodné výskumy čítania PIRLS, PISA a na predchádzajúce projekty Čítanie 2003 a Čítanie 2004. Literárne informačné centrum s podporou Ministerstva kultúry SR v spolupráci s Kultúrnym observatóriom Národného osvetového centra už tretí rok pripravuje databázy zamerané na kultúru čítania a jej vzťah k ostatným komunikačným médiám Výskum súčasného stavu a úrovne čítania v SR. Projekt sa realizuje v trojročných cykloch, ktoré sa budú systematicky opakovať, aby sme postupne získali možnosť kvalitne sledovať vývinové tren­dy: 1. čítanie dospelej populácie, 2. vplyv elektronických médií na čítanie dospelej populácie, 3. kultúrny profil detského čitateľa. V tomto roku sme vyhodnotili terénny výskum v tretej uvedenej kategórii, medzi žiakmi štvrtých ročníkov základných škôl z celej SR.

O výsledkoch Vás budú informovať členovia výskumného tímu LIC a NOC.

Autori záverečnej správy: Peter Valček, PhD. a PhDr. Pavol Rankov, PhD.

Ľubica Suballyová

hovorkyňa LIC