Tlačová beseda k výskumu Čítanie 2007 o stredoškolskej mládeži

Pozývame Vás na tlačovú konferenciu o výsledkoch sociologického výskumu súčasný stav a úroveň čítania v SR 2007.

Tlačová beseda sa uskutoční v utorok 29. 1. 2008 o 10.00 hod. v Klube spisovateľov na Laurinskej ulici č. 2 v Bratislave.

Tohtoročný výskum sme uskutočnili na 18 stredných školách všetkých typov s primeraným regionálnym umiestnením tak, aby zvolená vzorka 1 201 stredoškolákov mala reprezentatívnu demografickú štruktúru. Zber dát sme uskutočnili v Košiciach, v Kežmarku a okolí, v Žiline, v Čadci a okolí, v Dunajskej Strede a v Šamoríne, v okolí Skalice a na bratislavských stredných školách. Extenzívnych, každodenných čitateľov beletrie je v stredoškolskej populácii menej ako v dospelej populácii.

O výsledkoch Vás budú informovať členovia výskumného tímu Literárneho informačného centra a Kultúrneho observatória Národného osvetového centra:

PhDr. Ľubor Hallon, CSc., PhDr. Ľudovít Šrámek, CSc., Peter Valček, PhD.

Autor záverečnej správy: Peter Valček, PhD.

Na tlačovej besede poskytneme novinárom knižné vydanie Čítanie 2007.

(suba)