Tlačová beseda LIC 15. 5. 2008

Pozývame Vás na tlačovú besedu dňa 15. mája 2008 o 10.00 hod. v Klube spisovateľov (Laurinská 2, Bratislava).

Na tlačovej besede Literárne informačné centrum uvedie knižné novinky:

Ondrej Sliacky:   Dejiny slovenskej literatúry pre deti a mládež

                            Literárnovedné dielo o vývine slovenskej literatúry pre deti
                            a mládež od osvietenských počiatkov do polovice 60. rokov
                            20. storočia.

Literárny historik a profesor Pedagogickej fakulty UK Ondrej Sliacky v celoživotnom profesnom úsilí sa venuje oblasti literatúry pre deti a mládež v rôznych rovinách percepcie, redakčnej starostlivosti aj v autorskej tvorbe.

V najnovšom titule ponúka historické kompendium nielen pre študentov, pedagógov, vydavateľských pracovníkov, ale aj pre širšiu kultúrnu verejnosť.

kol.:                      Pamodaj šťastia, rozprávka

                             Pocta Pavlovi Dobšinskému / 1828 – 1885

Zostavovateľ:         Ondrej Sliacky

V roku Pavla Dobšinského si Literárne informačné centrum pripomína národného zberateľa slovenských ľudových rozprávok vydaním pamätnice, do ktorej prispeli M. Rúfus, Ľ. Feldek, Š. Moravčík, O. Sliacky, D. Podracká, P. Valček, M. Leščák, V. Marčok, P. Glocko a I. Válek.

Na tlačovej besede vystúpia: A. Halvoník, Z. Stanislavová, D. Podracká, O. Sliacky, Ľ. Feldek, I. Válek.

Prítomní budú aj spoluautori uvedených publikácií.

Srdečne Vás pozývame na tlačovú besedu – budete mať možnosť individuálnych stretnutí.

 

Ľubica Suballyová
hovorkyňa Literárneho informačného centra

Nám. SNP 12, 812 24 Bratislava
e-mail: suballyova@litcentrum.sk,
tel. č. 02/52920271