Tlačová beseda pri príležitosti Medzinárodného veľtrhu kníh pre deti a mládež v Bologni

V stredu 27. januára o 11:30 sa v Bratislave v malej zasadačke Domu novinárov uskutočnila tlačová beseda pri príležitosti Medzinárodného veľtrhu kníh pre deti a mládež v Bologni, kde tohtoročným čestným hosťom bude Slovensko.

Pracovné stretnutie otvoril Alexander Halvoník, privítal hostí i predstaviteľov médií, a prítomných informoval o pripravovanom významnom medzinárodnom podujatí, na ktorom sa bude prezentovať Slovensko a jeho knižná kultúra. Popredné medzinárodné kultúrne fórum, akým jednoznačne je Medzinárodný knižný veľtrh pre deti a mládež, sa uskutoční v dňoch 23.- 26. marca v Bologni.

Slovenský národný stánok sa predstaví v novom vizuálnom riešení na ploche 64 m2. Ilustrátorská expozícia bude prezentovať skvosty slovenskej ilustrátorskej tvorby na rozlohe 200 m2.

Kompletnú prípravu a realizáciu  slovenskej expozície s celou sériou významných kultúrnych podujatí v Bologni, v iných častiach Talianska na tomto prestížnom podujatí zabezpečuje z poverenia Ministerstva kultúry SR Literárne informačné centrum a Bibiana, medzinárodný dom umenia pre deti v súčinnosti s ďalšími organizáciami v rezorte kultúry, vydavateľstvami a občianskymi združeniami.

O samotnom veľkom projekte Slovensko – čestný hosť na Medzinárodnom veľtrhu knihy pre deti a mládež, ktorý bude mať celosvetový záber a celosvetovú informačnú a mediálnu odozvu, prítomných zástupcov médií informovali:

                      Peter Kováč, generálny riaditeľ Sekcie umenia MK SR

                      Alexander Halvoník, riaditeľ LIC

                      Miroslava Vallová, koordinátorka projektu

                      Marián Potrok, zástupca Bibiany

                      Ivan Jančár, riaditeľ GMB

                      Pavol Choma, autor grafického dizajnu a realizátor expozície čestného hosťovania

Foto:  Andrej Matuška

 

Alexander Halvoník, riaditeľ LIC
Alexander Halvoník
ridaiteľ LIC

Miroslava Vallová, koordinátorka projektu
Miroslava Vallová
koordinátorka projektu

Pavol Choma, autor grafického dizajnu
Pavol Choma
autor grafického dizajnu
a realizátor hlavnej
expozície

Tlačová beseda k MKV Bologna 2010 Tlačová beseda k MKV Bologna 2010 Tlačová beseda k MKV Bologna 2010 Tlačová beseda k MKV Bologna 2010
Tlačová beseda k MKV Bologna 2010 Tlačová beseda k MKV Bologna 2010 Tlačová beseda k MKV Bologna 2010 Tlačová beseda k MKV Bologna 2010