Veľká noc sa v živote našich predkov spájala s mnohými
obradmi a zvyklosťami. Nielen o nich, ale aj o ďalších
rodinných a výročných sviatkoch a zvykoch usporia-
daných podľa ročných období píše známa slovenská etnologička,
historička a múzejníčka Zora Mintalová Zubercová v reprezenta-
tívnej publikácii Tradície na Slovensku (Vydavateľstvo Slovart).
Okrem výkladu o jednotlivých sviatkoch, ľudových piesní, kolied
a pranostík v nej ponúka aj recepty typické pre konkrétne obdobia v roku.