Tretí deň na Capaleste: ... a čo je šťastie a Marína vo vlastnom dome

Festival Capalest ponúkol v tretí deň (17. augusta) v predpoludňajšom čase poslednú z verejných debát na nádvorí Kammerhofu. Mala podobu okrúhleho stola s univerzálnou témou, väčšmi intímnou než spoločenskou: ... čo je to šťastie?

Moderátorka diskusie Michaela Farkašová uviedla hostí: Tina Diossi, Sahraa Karimi, Magda Vášáryová, Mária Bátorová, Pavel Uhrinčať, Miloš Mistrík, Milka Zimková, Eva Pavlíková,  Darina Kárová, Mária Petrová a Zdeňka Poláková.

Prejavy jednotlivých hostí boli veľmi rôznorodé, od filozofických úvah, cez reflexie šťastia naplneného v súzvuku krehkého každodenného šťastia s priestorom na tvorivú prácu, ako aj jej ocenenie, šťastie v symbole rastu, až po reflexie šťastia jednoduchej existencie vo svete zmietaného vojnami.

Vnímavé publikum sa v ďalšej časti mohlo podeliť so svojimi vyjadreniami o šťastí – každý prejav sfarbil mozaiku o šťastí jedinečnými reflexiami; nechýbalo tu ani vyznanie šťastnému, päťdesiatročnému manželskému životu či šťastie, ktoré prišlo v podobe odpustenia.

Šťastné okamihy plynú našimi životmi, ich naplnením je následné uvedomenie si, poznanie v pomenovaní – toto je šťastie, toto je šťastná chvíľa.

Program tretieho dňa otvorilo poetické pásmo z tvorby Miroslava Válka Videl som tancovať Jitterboogie v podaní hercov Viery Kučerovej a Martina Matějku so sprievodným slovom autorky scenára Dany Podrackej. Koncert Anjeli v kostole  bol hudobným programom detí z folklórneho súboru Kelčovan z Čadce, gajdošského sóla Ondreja Tryznu a Michala Gáčiho z Malej a Veľkej Lehoty, heligonkárov z Klenovca a ľudovej hudby Goluska z Oravskej Polhory. Malých hudobníkov z rôznych oblastí Slovenska spája osobné odovzdávanie tradície – hudobné majstrovstvo získavajú priamym prenosom tradícií v rodine, z generácie otcov a dedov na synov, vnukov. V druhej časti koncertu zazneli vokálne skladby širokého spektra žánrov od sakrálnej stredovekej hudby, svetskej, klasickej až po populárnu francúzsku pieseň v podaní detského speváckeho zboru vo Viroflay, pod vedením Sophie Jamet. Detský spevácky zbor Dúha pri ZUŠ J. Rosinského v Nitre, pod vedením Márie Mišunovej, interpretoval  skladby rovnako širokého záberu. Vyvrcholením koncertu v kostole boli dve skladby A. Moyzesa a J. Husa  v spoločnej interpretácií francúzskych a slovenských detí.

Vrcholom programu bolo predstavenie V božských kolískach divy sa rodia – poetické pásmo o Maríne a Andrejovi, s použitím textov básnika Andreja Sládkoviča (scenár Igor Hochel). Režisér Peter Gábor zasadil predstavenie do autentických priestorov domu Maríny Pišlovej na Trojičnom námestí, pričom v troch dejstvách využil priestory exteriéru pred domom, nádvorie domu a interiér domu. V hereckom obsadení sa uviedli Zuzana Kronerová, Ján Kožuch a francúzsky herec Jean-Luc Debattice (časť textov odznela paralelne vo francúzštine). Autentickosť priestoru a skvelé obsadenie dodali plastickosť umnej réžie neopakovateľnú, neprenositeľnú atmosféru, a tak sa tento program stal vrcholom celého piateho ročníka festivalu Capalestu.

Víkendový program Capalestu  prinesol ešte niekoľko vynikajúcich programov, napríklad predstavenie La Musica z Divadla A. Duchnoviča (autor K. Horák, réžia R. Ballek), koncert autentického flamenca v koncerte Martina Biesa a skupiny Flamenco Clan, koncert Francúzskeho flautového orchestra, a mnoho ďalších programov, a to nielen v meste Banská Štiavnica, ale aj na „Ceste vidiekom“ v širšom okolí Banskej Štiavnice.

Riaditeľ festivalu Michel de Maulne zdôraznil, že na piatom ročníku festivalu sa zúčastnil dosiaľ najvyšší počet hostí a účinkujúcich – 250.

Ľubica Suballyová

Foto: autorka


Tretia debata na nádvorí Kammerhofu,
zľava: Miloš Mistrík, Milka Zimková
a Eva Pavlíková


O šťastí hovorila aj Sahraa Karimi,
Magda Vášáryová, Mária Bátorová

Magda Vášáryová a Michel de Maulne
vo vzájomnej diskusii

 

Vrcholom umeleckých programov
bolo poetické pásmo z tvorby
A. Sládkoviča v rodnom dome
Maríny Pišlovej.
Prvé dejstvo v exteriéri – za oknom
Zuzana Kronerová ako Marína
a pod oknom Ján Kožuch ako Andrej.


Druhé dejstvo Slákovičovho pásma
V božích kolískach divy sa rodia
umiestnil režisér Peter Gábor
na nádvorie domu Pišlovcov.
Andreja vo francúzskych replikách
alternoval Jean-Luc Debattice

 

Ján Kožuch ako Andrej Sládkovič