Tretí diel

Najnovší tretí diel dejín Slovensko v 20. storočí vychádza s názvom V medzivojnovom Československu 1918 – 1939 (Veda). Vedúci autorského kolektívu pracovníkov Historického ústavu SAV sú Bohumila Ferenčuhová a Milan Zemko. Kolektívna monografia vznikla v rámci výskumu kľúčových otázok moderných slovenských dejín. Historickú cestu Slovenska predstavujú autori od posledných dní 1. svetovej vojny a venujú sa začleneniu Slovenska do nového štátu. Sledujú rozhodujúce kroky predstaviteľov moci na Slovensku, vzťahy s Prahou, ako aj miesto Československa v medzinárodnej politike. Podrobne charakterizujú spoločnosť a jej premeny (sociálna oblasť, kultúra, školstvo, hospodárstvo, politický systém, voľby atď.), situáciu počas svetovej hospodárskej krízy až po oživenie hospodárstva, pokračujú dôsledkami mníchovskej dohody a vznikom slovenského štátu. Doterajšie poznatky o medzivojnových dejinách Slovenska táto monografia prehĺbila a rozšírila.