Poetka Eva Raková (na foto Petra Procházku) sa teší z ďalšej básnickej zbierky. Po debute Môj čas (2007) nasledovala zbierka Čas náš každodenný (2010) a 22. októbra v bratislavskom Artfore pre zen tovala svoju tretiu knihu poézie s názvom Tichá hostina, vydanú vlastným nákladom s vlastnými ilustráciami. Jej brat Ján Rak ml. na úvod povedal o útlej knižke pár slov. Vystihol jej skratkovitý, akoby esemeskový štýl, ktorý „dokonale korešponduje s moderným spôsobom medziľudskej komunikácie“. Napokon prečítal niekoľko veršov a bodku za prezentáciou dala autorka svojím úprimným poďakovaním všetkým zúčastneným.